RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname G. Mitjuševa

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Cardiologist View into Antisclerotic Diet Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 N. Bricina, V. Dzērve, Ieva Markoviča, G. Mitjuševa, E. Pahomova-Strautiņa, K. Rinkuža
Arterial Hypertensiona and Risk Factors 5-Yearfollow-Up Study in Latvia Countryside Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 N. Bricina, V. Dzērve, Ieva Markoviča, G. Mitjuševa, E. Pahomova-Strautiņa, K. Rinkuža
2 items found, displaying all items.