RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Elīna Dāce
Department (11509) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Scientific Degree Doktors
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Research interests Integrēta atkritumu apsaimniekošana, Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas, SEG emisijas, Lauksaimniecības sistēmas, Aprites ekonomika, Bioekonomika
E-mail elina_dace@inbox.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7880-0820
expert.uri www.videszinatne.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
A Comparative Life Cycle Assessment of Energy Recovery from End-of-Life Tires and Selected Solid Waste Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Vaida Malijonytė, Elīna Dāce, Francesco Romagnoli, Irina Kliopova, Mārtiņš Gedrovičs
Achieving Sustainability in Non-ETS Sectors Using System Dynamics Modelling Practice Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Andra Blumberga, Lelde Timma, Dace Lauka, Elīna Dāce, Aiga Barisa, Dagnija Blumberga
An Assessment of the Potential of Refuse Derived Fuel in Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Elīna Dāce, Dagnija Blumberga
Analysis of Ecodesign Implementation and Solutions for Packaging Waste System by Using System Dynamics Modeling Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Alise Ozarska, Elīna Dāce, Gatis Bažbauers
Analysis of Sustainability Aspects of the Packaging Deposit-Refund System in Latvia Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Elīna Dāce, Ieva Pakere, Dagnija Blumberga
Analysis of Waste Sorting Population in Latvia by Using System Dynamics Modeling Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Elīna Dāce, Alise Ozarska, Gatis Bažbauers
Assessing the Potential of Coniferous Greenery from Logging Residues in Latvia Using a System Dynamics Model Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Indra Muižniece, Elīna Dāce, Dagnija Blumberga
Assessment of Sustainability Aspects of the Packaging’s Deposit-Refund System in Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Elīna Dāce, Ieva Pakere, Dagnija Blumberga
Benchmarking Method for Estimation of Biogas Upgrading Schemes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2009 Dagnija Blumberga, Ģirts Kuplais, Ivars Veidenbergs, Elīna Dāce
Biotechonomy: Methodological material Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2016 Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs, Andra Blumberga, Elīna Dāce, Jūlija Gušča, Marika Rošā, Francesco Romagnoli, Jeļena Pubule, Aiga Barisa, Lelde Timma, Karīna Bāliņa, Krista Kļaviņa, Anna Kubule, Dace Lauka, Indra Muižniece, Antra Kalnbaļķīte, Ieva Kārkliņa, Toms Prodaņuks
51 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6 [Next/Last]

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei Enerģētika 06B02 Jūlija Gušča
Green Engine Izglītība 11509 Dagnija Blumberga
Lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju salīdzinošais novertējums 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs Vides aizsardzība 04010 Elīna Dāce
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-N7048.09) Citi 11500 Dagnija Blumberga