RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jekaterina Rjabova

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
A Family of Sugar-Monotriazole Conjugates Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Jekaterina Rjabova, Jeļena Grigorjeva, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Synthesis of Triazolyl-Carbohydrates Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jekaterina Rjabova, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Novel Carbohydrate-Triazole Conjugates Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jekaterina Rjabova, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Sugar Triazole Conjugate Synthesis via Glucose С(3) Modification Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Vitālijs Rjabovs, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Mackeviča, Jekaterina Rjabova, Māris Turks
Sugar-Triazole Conjugates via Glucose C(3) Modification Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Māris Turks, Jekaterina Rjabova, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Mackeviča, Vitālijs Rjabovs
Synthesis of Monosaccharide-Azole Conjugates Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Māris Turks, Vitālijs Rjabovs, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Lugiņina, Jevgeņija Mackeviča, Jekaterina Rjabova, Pāvels Ostrovskis, Sergejs Beļakovs, Antonio José Moreno Vargas, Inmaculada Robina
Synthesis of Novel 3-Deoxy-3-C-Triazolylmethyl-Allose Derivatives and Evaluation of Their Biological Activity Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Jekaterina Rjabova, Vitālijs Rjabovs, Antonio José Moreno Vargas, Elena Moreno Clavijo, Māris Turks
Synthesis of Novel Glucose and Allose Derivatives Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Vitālijs Rjabovs, Jekaterina Rjabova, Jeļena Grigorjeva
8 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
3-dezoksi-3-(1-(1,2,3-triazolil)metil)allozes atvasinājumi kā glikozidāžu inhibitori Māris Turks, Vitālijs Rjabovs, Jekaterina Rjabova, Jevgeņija Lugiņina, Antonio Jose Moreno Vargas, Elena Moreno Clavijo
One item found.