RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Aleksandrs Rapoports
Scientific Degree Habilitētais doktors

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Atomic Force Microscopy Study of Yeast Cells Influenced by High Voltage Electrical Discharge Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Diāna Borovikova, Semjons Cifanskis, Jurijs Dehtjars, Veronika Fedotova, Vladimirs Jakuševičs, Aleksejs Kataševs, Aloizis Patmalnieks, Aleksandrs Rapoports
Atomic Force Microscopy Study of Yeast Cells Influenced by High Voltage Electrical Discharge Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Jurijs Dehtjars, Aleksandrs Rapoports, Semjons Cifanskis, Vladimirs Jakuševičs, Aleksejs Kataševs, Veronika Fedotova, Diāna Borovikova, A. Patmalnieks
Influence of Hydrogenisation on Yeast Cell Imobilisation on HAp Surface Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Diāna Borovikova, Jurijs Dehtjars, Aleksejs Kataševs, Linda Lancere, Aleksandrs Rapoports, Marina Romanova
Immobilisation Increases Yeast Cells' Resistance to Dehydration-Rehydration Treatment Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Diāna Borovikova, Linda Rozenfelde, Ilona Pavlovska, Aleksandrs Rapoports
Immobilisation of Yeast Cells on the Surface of Hydroxyapatite Ceramics Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Aleksandrs Rapoports, Diāna Borovikova, Agnese Kokina, Aloizijs Patmalnieks, Nataliya Polyak, Ilona Pavlovska, Gundars Mežinskis, Jurijs Dehtjars
Ultraviolet Radiation Influences Wettabilty and Biological Properties of PMMA Surface Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Jurijs Dehtjars, L. Lancere, Nataļja Poļaka, Aleksandrs Rapoports, A. Rusakova, Aleksandrs Sudņukovičs, V. Valters
Wettability and Bioproperties of PMMA Used for Eye Prostheses in Dependence on Ultraviolet Radiation Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Jurijs Dehtjars, L. Lancere, Nataļja Poļaka, Aleksandrs Rapoports, Tatjana Rusakova, Alexandr Soudnikovich, V. Valters
Application of Electrohydraulic Installation for Action on Yeast Cells Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Semjons Cifanskis, Jurijs Dehtjars, Aleksandrs Rapoports, Vladimirs Jakuševičs
8 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
Paņēmiens mikroorganismu imobilizācijai uz nesēja Aleksandrs Rapoports, Jurijs Dehtjars, Diāna Borovikova, Agnese Kokina, Dorota Kriegel, Anna Diowksz, Edyta Kordialik-Bogacka, Joanna Berlowska, Grzegorz Koziol, Wojciech Ambroziak
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Virsskaņas hidromehāniskā šoka ietekme uz eikariotu šūnas modeli un asins šūnām Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 15D00 Jurijs Dehtjars