RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 Amortization of Actuarial Gains/Losses in Defined-Benefit Pension Plan with Autoregressive Rates of Investment Return = Aktuāro peļņas/zaudējumu amortizācija noteikto izmaksu pensiju plānā ar autoregresīvajām investīciju ienākuma likmēm Nataļja Kuļikova, Andrejs Matvejevs
2 Application of Treelike Concept Networks in Design Process = Sazarotu konceptuālu tīklu izmantošana projektēšanā Eduards Napalkovs, Varaidots Zars
3 Constructing New Attributes for Algorithms of Decision Trees Induction = Jaunu atribūtu veidošana lēmumu koku indukcijas algoritmos Egmonts Treiguts
4 Forecasting Properties of Recurrent Relations, Used in Identification Models = Identifikācijas modeļos izmantojamo rekurento sakarību prognozējošās īpašības Māris Buiķis, Genādijs Burovs
5 Fuzzy Decision Trees: Methods and Problems = Izplūdušie lēmumu koki: metodes un problēmas Gulnara Bikeševa, Arkādijs Borisovs
6 Development of Simulation Models in Virtual 3D Environment Arnis Lektauers
7 The Role of Information Technologies in the Improvement of Competetiveness of the Business Andrejs Romānovs
8 Inventory Systems Simulation on Spreadsheets = Krājumu vadīšanas sistēmu modelēšana elektronisku tabulu veidā Jeļena Pečerska, Jurijs Merkurjevs
9 Use of the Backward Chaining Strategy in the Task of Recognition of Letters of the Latin Alphabet Ieva Boļakova
10 Limit Cycles of Dynamical Model Describing Investments and Gross Product Marks Leidmans
11 IRC Protocol Using and Data Interpretation in Computer Games Svetlana Kozlova, Eleonora Latiševa
12 Methods of Fuzzy Pattern Recognitions = Izplūdušo tēlu atpazīšanas metodes Romans Grekovs
13 Optimization of Technical Rules on the Basis of Intelligent Hybrid Systems = Tehnisko likumu optimizācija uz hibrīdu intelektuālo sistēmu pamata Andrejs Kapišņikovs
14 Traditional and Index Tracking Methods for Portfolio Construction by Means of Neural Networks Aleksejs Zorins, Arkādijs Borisovs
15 Using Granular-Evidence-Based Adaptive Networks for Sensitivity Analysis Aleksandrs Vališevskis
16 Using Partial Model of Environment for Autonomous Agent Control = Autonomā aģenta vadība izmantojot daļēju vides modeli Aleksejs Vasiļjevs
16 items found, displaying all items.