RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 The Alternative Conception on Therapy Selection Zigurds Markovičs, Ieva Markoviča, Jevgēņijs Makarovs
2 Analysis of the Models for Correction of Radioisotope Scan's Images Aleksandrs Glazs, Andris Lubāns
3 Classification of Radar Target via Data Samples = Radiolokāciju mērķu klasifikācija pamatojoties uz pamatizvēles datiem Nikolajs Nečvals, Konstantīns Nečvals, Edgars Vasermanis
4 Diagnosing of Object Condition Parameters of Its Discrete Model = Objekta stāvokļa diagnosticēšana ar viņa diskrētā modeļa parametru palīdzību Genādijs Burovs, Krišjānis Andersons
5 Local Correlation Models of Diagnosing Analog Dynamic Objects = Analogo dinamisko objektu diagnosticēšanas lokālie korelācijas modeļi Peteris Vizulis, Genādijs Burovs
6 Model for Determination of Efficiency of Bee Wintering Buildings under Different Climatic Circumstances Zigurds Markovičs, Egils Stalidzāns, Almārs Bērzonis
7 Determining the Stability of a Second-Order Parametric System by on Energy-Balance Method Jānis Avens-Aveniņš
8 Determination of Rational Control of Temperature in Bee Wintering Zigurds Markovičs, Egils Stalidzāns, Almārs Bērzonis
9 Models Versions for Rotation Objects Zigurds Markovičs
10 Spectral Properties of Regressive Identification Models = Regresijas identifikācijas modeļu spektrālās īpašības Genādijs Burovs
11 Study of Fuzzy Cora on Recognition Tasks on Different Sizes = Fussy Cora metodes pētīšana dažāda apjoma izlasēs Romans Grekovs, Arkādijs Borisovs
12 Face Recognition on Face/Profile Pair Basis Aleksandrs Glazs, Imants Kreics
13 Network Parameter Estimation for Voice Data Transmission in Virtual Private Networks Valerijs Zagurskis, Aigars Riekstiņš
13 items found, displaying all items.