RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 Reengineering Method in Design of the Embedded Computer Systems Boriss Pasjko
2 Clarification of the Terminology Used in the Field of Virtual Learning Alla Anohina-Naumeca
3 Conversion of Inventions into Requirements for Computer Based Information Systems = Jauninājumu atspoguļošana prasībās pret datorizētām informācijas sistēmām Mārīte Kirikova
4 Methodical Aspects of Computer-Based Knowledge Control Natālija Prokofjeva
5 Some Aspects of Software Internationalization Vjačeslavs Šitikovs
6 Development of Hybrid Intelligent Systems: Integration of Structural Modelling, Intelligent Agents and Knowledge Management Techniques = Hibrīdu intelektuālu sistēmu radīšana: struktūrmodelēšanas, intelektuālo aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrācija Jānis Grundspeņķis
7 Object-Oriented Design of Electronic Commerce Systems Mihails Ivanovs, Oksana Ņikiforova
8 Formal Integration Perspective in the Software Development = Formālās apvienošanas perspektīva programmatūras izstrādē Ērika Nazaruka
9 Formal Specification from Category Theory Viewpoint = Kategoriju teorija un formāla sistēmu specifikācija Gundars Alksnis
10 Function - Architecture Co-Design of Embedded Systems = Iebūvēto sistēmu funkciju - arhitektūras kopprojektēšana Jānis Siliņš
11 Improving Usability of User Documentation = Uzlabojot lietotāja dokumentācijas lietojamību Ļubova Šumilova, Mārīte Kirikova
12 Information Technologies in Reinsurance Activities Marina Uhanova
13 Internet Tehnologies and Tools for Programming Trade Bussiness Tasks Igors Danošaites, Svetlana Kozlova, Eleonora Latiševa
14 Making Organization to Act More Intelligently in the Framework of the Organizational Knowledge Management = Organizācijas intelektuālāka darbība organizācijas zināšanu pārvaldības sistēmas ietvaros Dace Apšvalka, Jānis Grundspeņķis
15 Review of Information Flows during Object Oriented System Modelling = Informācijas plūsmu apskats objektorientētas sistēmas modelēšanas laikā Nataļja Pavlova, Oksana Ņikiforova
16 Scenarios Languages for Servers Pāvels Rusakovs
17 The Influence of Changes of Organisations on Their Information Systems Jānis Makņa
18 Topological Functioning Model Support for Software Engineering = Topoloģisko funkcionēšanas modeļu lietojums programminženierijā Jānis Osis
19 Using of XML Format and HTTP Protocol for Data Consolidation = Formāta XML un protokola HTTP lietošana informācijas konsolidēšanai Constantin Oshmyan, Vlad Rabinovich, Vjačeslavs Šitikovs
19 items found, displaying all items.