Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Armanda Vīksne
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Armanda.Viksne@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Adhesion Strength Investigations in Systems Wood-Polyolefines Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Jānis Kajaks, Armanda Vīksne, Skaidrīte Reihmane, Mārtiņš Kalniņš
Biocomposites of Polyolefines and Cellulose Fiber Obtained from the Recycling of Tetra Pak Packaging Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Armanda Vīksne, Kristaps Rubenis, Mairita Coņeva
Different Type Natural Fibres as Reinforcement in Polylactide Composites: Mechanical Properties, Creep and Water Uptake Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Armanda Vīksne, Rita Bērziņa, Ligita Rence, Olga Nestore
Effect of Re-compounding on the Properties of Polypropylene/Wood Flour Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2008 Armanda Vīksne, Ligita Rence
Effect of Waste Derived Fillers on the Properties of Biodegradable Polylactide Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Armanda Vīksne, Ligita Rence, Karina Gulbe, Rita Bērziņa, Ināra Vancoviča
Impact Strength Modification of Polyethylene and Polylactide Biocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Olga Nestore, Armanda Vīksne
Kompozīcijas otrreizējais polietilēns-celulozes šķiedra mehāniskās stiprības rādītāju modifikācija Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Armanda Vīksne, Ligita Rence, Rita Bērziņa
Mechanical Strength and Moisture Uptake of Polypropylene/Wood Flour and Compression Moulded Wood Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2006 Armanda Vīksne, Jānis Kajaks, Rita Bērziņa
Modificējošo alkīdsveķu ietekme uz nitrolaku ekspluatācijas īpašībām Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Armanda Vīksne, Rita Bērziņa
Modificētu dabas šķiedru izmantošana ekokompozītos Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 K. Gulbe, Armanda Vīksne
Atrasti 23 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]