Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ivans Bočkovs
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
E-pasts Ivans.Bockovs@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Structure and Properties of Plasma Synthetized Ferrites As Modyfiers of Polymer Compositions Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Santa Strode, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Ilmārs Zālīte, Valdis Kaļķis
Apkārtējās vides iedarbības faktoru ietekmes izvērtēšana uz polipropilēna kompozītu ar dabas izcelsmes piedevām īpašībām Raksts konferenču tēžu krājumā 2020 K. Kārkliņš, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs
Aromatic Polyester / Ferrite Composites: Synthesis and Structure Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Santa Strode, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Juris Bitenieks, Ivans Bočkovs, I. Zālīte
Characterization of Nanoclay Modified Plycarbonate Blend with Secondary Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2017 Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Rita Bērziņa, Ruta Saldābola, Ivans Bočkovs
Characterization of Nanoclay Modified Polycarbonate Blend with Secondary Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Rita Bērziņa, Ruta Saldābola, Ivans Bočkovs
Charactirization of Post- consumer Polymer Sector in Latvia and Develpment of Polymer Nanocomposites on the Bases of Selected Recycled Polymers Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Ivans Bočkovs, Ruta Saldābola, Arvis Kokins, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Jānis Grabis, Tatjana Rezņika
Composites based on Polypropylene and Nanostructered ZnO Particles Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Jānis Zicāns, Jānis Grabis
Development and Characterization of Grain Husks Derived Lignocellulose Filler Containing Polypropylene Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2019 Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Madara Žiganova, P. Franciszczak, A.K. Bledzki, P. Danilovas, J. Gravitis, Kristaps Rubenis, Valentīna Stepanova, Jānis Ločs
Development of Nanostructured Zinc Oxide Modified Composites Based on Polymer Blends Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Agnese Ābele, Ivans Bočkovs, Rumania Kotsilkova, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Jānis Grabis, Irena Borovanska
Enhanced Mechanical, Conductivity, and Dielectric Characteristics of Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Composite Filled with Carbon Nanotubes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Sergejs Gaidukovs, E. Zukulis, Ivans Bočkovs, Romāns Vaivodišs, Gerda Gaidukova
Atrasti 71 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Paņemiens ferītu nanodaļiņu ieguvei polimēru nanokompozītu izgatavošanai Ilmārs Zālīte, Jānis Grabis, Ēriks Palčevskis, Māris Kodols, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Juris Bitenieks, Ivans Bočkovs
Atrasts viens ieraksts.

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Aploces stingums Jānis Zicāns, Ivans Bočkovs, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri
Blīvuma noteikšana bezporainiem materiāliem Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Dinamiskā mehāniskā termiskā analīze Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks
Masas noteikšana uz laukuma vienību Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs
Oksidācijas indukcijas laika noteikšana polimēru materiāliem Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Ruta Saldābola, Arita Mičule
Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu blīvums Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu materiālu ūdens absorbcijas noteikšana Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana stiepē Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks, Ruta Saldābola, Arita Mičule
Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana liecē Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks, Rita Bērziņa, Agnese Ābele
Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana spiedē Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks, Rita Bērziņa, Agnese Ābele
Atrasti 15 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai Izglītība 02000 Anita Šlihte
Augstas veiktspējas īsškiedru biobāzēti hibrīdkompozīti spiedliešanas pielietojumiem Materiālu tehnoloģija 04010 Rita Rimša
Biobāzētu un biodegradablu polimēru kompozīti mikroplastmasu piesārņojuma samazināšanai Materiālu tehnoloģija 14200 Remo Merijs-Meri
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai Vides aizsardzība 24601 Linda Mežule
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
L7984 (14200) Citi 14200 Jānis Zicāns
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte Materiālu tehnoloģija 14000 Remo Merijs-Meri
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-N7049.3) Citi 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-RSFF.PI) 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-Y8098) Citi 14200 Jānis Zicāns
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8231) Citi 14212 Jānis Kajaks
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8387) 14212 Jānis Kajaks
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8585) 14212 Jānis Kajaks
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8725) Citi 14212 Jānis Kajaks
Polimēru pārbaužu laboratorija (34-04052-L6388) Citi 04052 Jānis Zicāns
Polimēru pārbaužu laboratorija (34-04052-L7997) 04052 Jānis Zicāns
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde Materiālu tehnoloģija 14200 Jānis Zicāns
Sīkdispersu pildvielu saturoši polimēru matricas hibrīdkompozīti: dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašību izpēte Citi 14200 Jānis Zicāns