Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Māris Knite
Struktūrvienība (14504) Materiālu fizikas katedra
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Maris.Knite@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2953-1481

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Improved Piezoresistive Sensitivity in Polyisoprene Nanostructured Carbon Allotrope Hybrid Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Artis Linarts, Māris Knite
Polymer-Nanostructured Carbon Composites as Multifunctional Sensor Materials: Design, Processing, and Properties Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Māris Knite, Juris Zavickis, Jānis Zicāns, Aleksandra Ķiploka, Igors Klemenoks, Gita Šakale, Valdis Teteris, Armin Fuith, S.J. Pas, A. Hill, V. Bovtun, A. Solovjovs, I. Aulika, B. Poļakovs, S. Veljko, D. Noujni, Donāts Erts, J. Petzelt
3. projekts: Nanokompozītu materiāli Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Māris Knite, Ženija Roja, Juris Jansons
A Method for Dispersion Degree Characterization Using Electro Conductive Mode of Atomic Force Microscopy Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Astrīda Bērziņa, Velta Tupureina, Igors Klemenoks, Māris Knite
A Review on Porous Polymer Composite Materials for Multifunctional Electronic Applications Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2019 Kishor Kumar Sadasivuni, John-John Cabibihan, Kalim Deshmukh, Solleti Goutham, Mohammad Khaleel Abubasha, Jyoti Prasad Gogoi, Igors Klemenoks, Gita Šakale, Bhogilla Satya Sekhar, P. S. Rama Sreekanth, Kalagadda Venkateswara Rao, Māris Knite
A Straightforward and “Green” Solvothermal Synthesis of Al Doped Zinc Oxide Plasmonic Nanocrystals and Piezoresistive Elastomer Nanocomposite Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Andris Šutka, Martin Timusk, Nicola Dobelin, Rainer Pärna, Meeri Visnapuu, Urmas Joost, Tanel Käämbre, Vambola Kisand, Kristjan Saal, Māris Knite
A Study of Electric Field-Induced Conductive Aligned Network Formation in High Structure Carbon Black/ Silcone Oil Fluids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Māris Knite, Artis Linarts, Kaspars Ozols, Velta Tupureina, Inta Stalte, Linards Lapčinskis
Advanced Nanostructured Carbon/Flexible Polymer Composites for Multifunctional Sensing Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Māris Knite, Kaspars Ozols, Santa Stepiņa, Artis Linarts, Linards Lapčinskis, Juris Blūms, Igors Klemenoks, Velta Tupureina, Andris Šutka
Advanced Smart Polymer/Nanographite Composites for Environmental Pollution Control Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Māris Knite, Juris Zavickis, Gita Šakale, Kaspars Ozols, Artis Linarts
AlN Based Composite – White Light Emitter Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Valdis Korsaks, Laima Trinklere, R. Kirsteins, Māris Knite, Baiba Bērziņa, Jānis Grabis
Atrasti 215 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Viscaur superelastīgs spiediena sensorelements Juris Zavickis, Māris Knite, Gatis Podiņš
Silīcija dioksīda kārtiņu caurejošu poru un kompozītu elektrovadošu kanālu atklāšanas un reģistrācijas paņēmiens Jānis Barloti, Valdis Teteris, Māris Knite
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Noteiktas koncentrācijas gaistošo organisko savienojumu tvaiku gāzu maisījuma sagatavošana Māris Knite, Santa Stepiņa, Artis Linarts
Ramana spektrometrijas mērījumi Māris Knite, Astrīda Bērziņa, Pāvels Onufrijevs, Artis Linarts
Superelastīgs sensors un sensoru sistēma mehāniskas iedarbības detektēšanai Māris Knite, Artis Linarts, Juris Zavickis
Tilpuma un virsmas elektriskās pretestības noteikšana elektriski izolējošiem un dielektriskiem materiāliem Māris Knite, Kaspars Ozols, Artis Linarts
Virsmas topogrāfijas smalku nianšu mērījumi nano līmenī ar atomspēku mikroskopu Māris Knite, Astrīda Bērziņa, Pāvels Onufrijevs, Artis Linarts
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Elektrovadošu polimēru kompozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo organisko savienojumu detektēšanai 2018 Santa Stepiņa
Elastomēra / nanografīta kompozītu sensorelementu sistēmu pjezorezistīvās īpašības 2015 Artis Linarts
Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes 2013 Ilze Smeltere
Polimēra-nanostrukturēta oglekļa kompozītu izstrāde un to īpašību izpēte pielietojumam ķīmiskajos sensoros 2012 Gita Šakale
Perkolācijas un pjezorezistīvā efekta īpatnības poliizoprēna – nanostrukturēta oglekļa kompozītos 2011 Juris Zavickis
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Apģērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde Materiālu tehnoloģija 14500 Juris Blūms
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2 Izglītība 04400 Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14500 Māris Knite
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14500 Māris Knite
Jaunas starpdisciplināras grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 06B02 Māris Knite
Ļoti elastīgu elektrodu izstrāde hibrīdiem triboelektriskajiem nanoģeneratoriem no robežvirsmu slāņiem ar augstu kontakta uzlādi Citi 14500 Juris Blūms
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte Materiālu tehnoloģija 14000 Remo Merijs-Meri
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei Citi 14821 Valdis Kampars
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde Materiālu tehnoloģija 14200 Jānis Zicāns
RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura pilnveidošana Materiālu tehnoloģija Silvija Kukle
Tehniskās fizikas institūts (13-14500-L7010.14500) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (32-14500-L7010.14500) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-L8510) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5) Citi 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5.1) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TFI) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TSI) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-Y7010.14500) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-Y8098.1) Citi 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-ZI-2017/5.2) 14500 Māris Knite
Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 06B02 Māris Knite
Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātņu studentiem Izglītība 14500 Māris Knite