Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Kristīne Fedotova
Struktūrvienība (22501) Bunī ekonomikas un vadīšanas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Kristine.Fedotova@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-6158-9400

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Building Insulation and Process Management Issues Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Aleksandrs Švaikovs, Kristīne Fedotova
Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele, Sanda Geipele, Iveta Stāmure
Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele, Sanda Geipele, Iveta Stāmure
Control Solutions in Construction Business Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Kristīne Fedotova
Formatting and Style Guidelines for Study and Graduate Papers Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2017 Inga Lapiņa, Marina Platonova, Leonards Budņiks, Kristīne Fedotova, Konstantins Kozlovskis, Tatjana Smirnova, Deniss Ščeulovs, Igors Tipāns
Kokmateriāli ekoloģiskajā būvniecībā un to virzīšana tirgū Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele
Kokmateriāli ekoloģiskajā būvniecībā un to virzīšana tirgū Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele
Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas mainīgos vides apstākļos Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele
Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas mainīgos vides apstākļos Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele
Konkurētspējas problēmas komercsabiedrībās Eiropas Savienības kontekstā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2004 Kristīne Fedotova
Atrasti 48 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
BUIK centrs (34-04069-L8273) 04069 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626) Citi 22500 Ineta Geipele
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos Uzņēmējdarbības veicināšana 22500 Ineta Geipele