Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Sandra Gusta
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts sandra.gusta@llu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Building Ceramics in Latvia: Demand and Supply Problems: Doctoral Dissertation Compendium Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2006 Sandra Gusta
Building Industry as a Condition for Sustainability of Enviroment and Green Economics Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Sandra Gusta, Valērijs Skribans
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas pilnveidošana Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Sandra Gusta, Alberts Zvejnieks, Andris Šteinerts
Būvkeramikas izstrādājumi Latvijā (pieprasījuma un piedāvājuma problēmas un risinājumi) Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2009 Sandra Gusta
Būvkeramikas izstrādājumu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Promocijas darbs 2006 Sandra Gusta
Būvkeramikas izstrādājumu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Promocijas darbs 2006 Sandra Gusta
Būvkeramikas izstrādājumu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas Latvijā: promocijas darba kopsavilkums Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2006 Sandra Gusta
Būvniecība kā Latvijas tautsaimniecības nozare, tās attīstību ietekmējošie faktori Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Ludmila Butņicka-Petrova, Sandra Gusta
Būvniecības attīstība un būvniecības darbu izcenošanas procesa pilnveidošanas iespējas (problēmas un risinājumi) Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Sandra Gusta, Olesja Hitraja
Būvniecības darbu veikšanas projektēšana Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2009 Svetlana Fjodorova, Sandra Gusta
Atrasti 17 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]