Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Balodis
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Janis.Balodis_5@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analyses of the Positioning System EUPOS®-RIGA Multipath Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2008 Jānis Balodis, Gunārs Silabriedis, Diāna Haritonova
Application of EUPOS® and other GNSS Systems for Regional and Interregional Planning and Development = EUPOS® un citu GNSS sistēmu lietošana reģionālai un starpreģionālai plānošanai un attīstībai Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Jānis Balodis
Application of GNSS Observation Results to Determination of the Ground Deformations Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Diāna Haritonova, Jānis Balodis, Ansis Zarins, Augusts Rubāns, Inese Vārna
Case Study: One Centimeter Precision Regional Quasi-Geoid Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Jānis Balodis, Katerīna Morozova, Gunārs Silabriedis, Reiner Jaeger, Simone Kaelber, Diāna Haritonova, Inese Vārna, Jānis Kaminskis
Cietās Zemes plūdmaiņas un DGNSS pozicionēšanas novērojumi Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Diāna Haritonova, Jānis Balodis
Digital Zenith Camera for Vertical Deflection Determination Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Māris Ābele, Jānis Balodis, Inese Vārna, Ieva Lasmane, Augusts Rubāns, Ansis Zariņš
Digital Zenith Camera – a New Astrometric Instrument for Precision Measurements in Geodesy Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Jānis Balodis, Ansis Zariņš, Augusts Rubāns, Diāna Haritonova, Jānis Kaminskis
Digital Zenith Camera’s Results and Its Use in DFHRS v.4.3 Software for Quasi-geoid Determination Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Katerīna Morozova, Jānis Balodis, Reiner Jäger, Ansis Zariņš, Augusts Rubāns
Displacements at the GNSS Stations Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Diāna Haritonova, Jānis Balodis, Inese Vārna, Madara Normanda
Displacements at the GNSS Stations Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Diāna Haritonova, Jānis Balodis
Atrasti 51 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia 2016 Diāna Haritonova
Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes 2014 Inese Vārna
EUPOS®-RĪGA ģeodēziskais atbalsta tīkls un tā daudzfunkcionālā lietošana 2013 Gunārs Silabriedis
Latvijas ģeoīda modelis un tā attīstība 2010 Jānis Kaminskis
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2 Izglītība 04400 Santa Rendore