Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Vizma Nikolajeva

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Kristīne Kalneniece, Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Kristīne Veģere, Elīna Salava, Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere
Application of Bioaugmentation to Improve Pharmaceutical Wastewater Treatment Efficiency Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Miks Neibergs, Elīna Strade, Vizma Nikolajeva, Igors Sušinskis, Dzintars Rozitis, Daina Kalniņa
Characterisation of a Ceramic Carriers after Wastewater Treatment Process in the Model Column Cascade with Ethanol Addition Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2015 Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Vizma Nikolajeva, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Silvija Strikauska, Olga Muter
Characteristic of a Ceramic Carrier after Wastewater Treatment Process in the Model Column Cascade with Ethanol Addition Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Andrejs Berzins, Zaiga Petrina, Vizma Nikolajeva, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Silvija Straikauska, Olga Muter
Charge State of Silver Halide Colloids Determines the Antibacterial Activity in Amorphous Calcium Phosphate Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Kārlis-Agris Gross, Daina Kalniņa, Zivile Stankeviciute, Vizma Nikolajeva
Comparative Study on Bacteria Colonization onto Ceramic Beads Originated from Two Devonian Clay Deposits in Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Olga Muter, Katrina Potapova, Vizma Nikolajeva, Zaiga Petrina, Tatjana Griba, Aloizijs Patmalnieks, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka
Dabīgu un apstrādātu mālu antimikrobiālā aktivitāte Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Vizma Nikolajeva, Tatjana Griba, Zaiga Petriņa, Jūlija Karasa
Dažādu fizikāli ķīmisko apstrādes metožu ietekme uz mikroorganismu vairošanos ūdenī Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Madars Reimanis, Jurijs Ozoliņš, Juris Mālers, Vizma Nikolajeva
Dažādu Latvijas mālu šūnainās keramikas granulu pielietošanas iespējas biotehnoloģijā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Vizma Nikolajeva, Tatjana Griba, Zaiga Petrina
Immobilization and Survival of Root Nodule Bacterium Rhizobium leguminosarum Biovar viciae Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2015 Signe Žvagiņa, Zaiga Patriņa, Vizma Nikolajeva, Anita Lielpētere
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]