Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Remigijs Počs
Uzruna Mr
Struktūrvienība (22314) Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Remigijs.Pocs@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analysis of Latvian Integration Processes in EU Using System Dynamics Model Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Valērijs Skribans, Remigijs Počs
Assessment of the Directive 2012/34/EU, Establishing a Single European Railway Area, Impact to the Latvian Rail Sector Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Justīna Hudenko, Remigijs Počs
Base-Scenario Forecasting Using the Latvian Multisectoral Macroeconomic Model: Theoretical Structure and Results Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa
Competitiveness and Economic Development Scenarios of Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa, Remigijs Počs
Competitiveness Evaluation Indicators in the Latvian Macroeconomic Model Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Velga Ozoliņa, Remigijs Počs
Cost that is Directly Incurred as a Result of Operating the Train Service on the 1520 mm Rail with Primarily Freight Transportation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Justīna Hudenko, Natalija Ribakova, Remigijs Počs
Development of the Latvian Macroeconomic Model in the Context of Competitiveness Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Velga Ozoliņa, Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa
Development of the Latvian Macroeconomic Model in the Context of Competitiveness Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018 Velga Ozoliņa, Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa
Eiropas savienības fondu darbības efektivitātes novērtēšanas metodes Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Sanda Blumberga, Remigijs Počs
Ekonomiskā attīstība Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Remigijs Počs, Velga Ozoliņa, Astra Auziņa-Emsiņa, Valērijs Skribans, Nataļja Lāce, Karine Oganisjana, Konstantins Kozlovskis
Atrasti 46 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrāde un pielietošana 2017 Justīna Hudenko
Strategic Solutions for Sustainable Development and International Excellence of Organizations 2016 Artūrs Zeps
Elektroapgādes nodrošinājuma optimizācijas modeļi Latvijas ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai 2016 Māris Balodis
Asset Pricing Problems in the Baltic Financial Markets 2013 Raimonds Lieksnis
Eiropas Savienības fondu efektivitāte Latvijā 2012 Sanda Blumberga
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-N7010.22) 22000 Remigijs Počs
Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai (EKOSOC_LV 5.2.1) Uzņēmējdarbības veicināšana 22300 Remigijs Počs
Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi Informācijas tehnoloģijas Jevgeņijs Carkovs
Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu izstrāde, izmantojot ekonometriskos modeļus Uzņēmējdarbības veicināšana 22300 Remigijs Počs
Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrādāšana Uzņēmējdarbības veicināšana 22300 Remigijs Počs
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (12-22314-L7895) 22314 Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-L7895) 22314 Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-L8160) 22314 Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-L8397) 22314 Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-Y7010.22314) 22314 Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (34-22314-Y8091) 22314 Remigijs Počs
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-N7051.1) Citi 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane