Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Iveta Stāmure
Struktūrvienība (22501) Bunī ekonomikas un vadīšanas katedra
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
E-pasts Iveta.Stamure@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2759-784X
expert.uri www.ievf.rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Sociālā dzīvojamā fonda labiekārtotība Latvijā Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Iveta Stāmure, Sanda Geipele
Analytical Evaluation of the Indicators of the Competitiveness of the Construction Industry in the Baltic State Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Āris Klešs, Iveta Stāmure
Apartment Property Valuation Problems and Solutions for Mortgage Credit Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Viktorija Rosicka, Iveta Stāmure, Sanda Geipele
Assessment of Procurement Procedures in Residential Apartment House Management in Saldus Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Gundars Saulītis, Ineta Geipele, Iveta Stāmure
Baseline of the Baltic Sea - Essential Element for the Marine Cadastre Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018 Jānis Kaminskis, Iveta Stāmure, Ineta Geipele
Capacity of Professional Specialists in Residential Housing Management in Latvia Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Iveta Amoliņa, Iveta Stāmure, Ineta Geipele
Capacity of Professional Specialists to Improve Management of Large - Scale Housing in Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Iveta Amoliņa, Ineta Geipele, Iveta Stāmure
Case Study of Standard Multi-Storey Residential Building Owners and Tenants’ Perception of Building Technical Conditions and Renovation Issues Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Laimdota Šnīdere, Ineta Geipele, Iveta Stāmure
Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele, Sanda Geipele, Iveta Stāmure
Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Kristīne Fedotova, Ineta Geipele, Sanda Geipele, Iveta Stāmure
Atrasti 60 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Ēku un būvju termogrāfiskie mērījumi nekustamā īpašuma ar termogrāfijas kameru FLIR B660 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā Iveta Stāmure, Ineta Geipele
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
2. MS Excel šablonu automātiskās veidošanas un aizpildīšanas programmas izveide SIA „ISP Optics Latvia: ISP OPTICS Corporation, ASV un SIA „ISP OPTICS Latvia” pētījuma projekts. Informācijas tehnoloģijas 22501 Andrejs Tambovcevs
5. ERP system iScala implementation in SIA „RUUKKI Latvija”: RautaRuukki Corporation, Somijas, Lietuvas un SIA „RUUKKI Latvija” pētījuma projekts. Informācijas tehnoloģijas 22501 Andrejs Tambovcevs
Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626) Citi 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626.1) 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (34-22501-L8237) 22501 Ineta Geipele
Būvniecības izmaksu samazināšanas iespējas Mājokļu attīstība 22501 Jānis Vanags
COUNTRY BUSINESS PLAN FOR READY-MIX AND AGGREGATES BUSINESES Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
„Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no ģenētiski modificētiem kultūraugiem Latvijā”. Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Jānis Vanags
Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā Mājokļu attīstība 22501 Ineta Geipele
„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ekonomiskais novērtējums Latvijā” Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Jānis Vanags
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
INERTO MATERIĀLU TIRGUS IZPĒTE Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
INVESTĪCIJU PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS KARJERA TEHNIKAS IEGĀDEI Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Izglītības sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldības vidē Īpašuma apsaimniekošana 22501 Ineta Geipele
Jauno informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādāšana un ieviešana SIA „ISP Optics Latvia: ISP OPTICS Corporation, ASV un SIA „ISP OPTICS Latvia” pētījuma projekts. Informācijas tehnoloģijas 22501 Andrejs Tambovcevs
Kustamās mantas pārvaldīšanas informatīvās sistēmas izstrāde un ieviešana Īpašuma apsaimniekošana 22500 Tatjana Tambovceva
Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perpektīvas un virzieni Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Jānis Vanags
„Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide” Komunālā saimniecība 22501 Jānis Vanags
„Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēģija”. Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Jānis Vanags
LR RAPLM darba grupa valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumu izstrādē Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Armands Auziņš
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
„Modeļa OTC (Order to Cash) izstrādāšana un ieviešana Baltijas reģionā” Būvniecība un arhitektūra 22501 Andrejs Tambovcevs
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001 Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Piekraste mums Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Sanda Geipele
Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Jānis Vanags
Priekšlikumu sagatavošana zemes pārvaldības sistēmas izveidošanai un zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Ineta Geipele
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos Uzņēmējdarbības veicināšana 22500 Ineta Geipele
RISK AGENDA Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
„SIA „A.A. Mežmalas” un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve” Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
The Norwegian Chamber of Commerce in Latvia projekts „The Latvian Crisis:What went wrong and why?” Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Georgs Mote
Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde Vides aizsardzība 22501 Tatjana Tambovceva