Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jana Eriņa
Struktūrvienība (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Jana.Erina@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Assessment of Bank Customer Equity Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Jana Eriņa, Ingars Eriņš
Assessment of Higher Education Financing Models in CEE Countries Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jana Eriņa, Ingars Eriņš
Assessment of Profitability of Latvian Commercial Banks Using OLS Evaluation Method Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Jana Eriņa, Ingars Eriņš
Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Māris Kumermanis, Andris Kamols, Jānis Rudzītis, Jana Eriņa
Bank Business Models and the Changes in CEE Countries Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Jana Eriņa, Ingars Eriņš
Bank Customer Profitability Management Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Jana Eriņa, Ingars Eriņš
Bank Customer Segmentation: the Case of CEE Countries Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jana Eriņa, Nataļja Lāce
Bank Lending, the Impact of Environmental Factors Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Jana Eriņa, Nataļja Lāce
Banks Profitability Indicators in CEE Countries Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Ingars Eriņš, Jana Eriņa
Biznesa ekosistēma kā bankas nākotnes perspektīva Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jana Eriņa, Nataļja Lāce
Atrasti 50 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Aptaujas organizēšana par dzelzceļa pasažieru apmierinātību ar dzelzceļa pārvadājumu kvalitāti Latvijā Citi 22701 Jana Eriņa
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā Izglītība 22061 Modris Ozoliņš
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (14-22701-01) Citi 22701 Konstantins Didenko
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-L8536) 22701 Jana Eriņa
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-L8572) 22701 Jana Eriņa
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK) 22701 Jana Eriņa
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Specializēto mācību moduļu izstrāde un īstenošana Citi 22701 Jana Eriņa
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Uzņēmējdarbība) 01R00 Jana Eriņa
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-L8447) 22700 Ingars Eriņš
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2) Citi 22700 Konstantins Didenko