Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vide un ekonomika

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vide un ekonomika
Nosaukums angļu valodā Environment and Economics
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Dzintra Atstāja
Dzineta Dimante
Ivars Brīvers
Jānis Malzubris
Miriama Keneta
Tatjana Tambovceva
Inga Šīna
Agita Līviņa
Jānis Grasis
Jānis Ieviņš
Biruta Pūle
Anna Ābeltiņa
Atslēgas vārdi Environment, economics, sustainable development
Anotācija Grāmata Vide un ekonomika ir neatsverams izziņas avots ar vidi, vides eko-nomiku, dabas resursu ekonomiku saistītu studiju kursu apgusanā Latvijas skolās un augstskolās. Daudzas tēmas ir saistošas arī vides, ekonomikas un vadības speciālistiem.
Anotācija angļu valodā Grāmata Vide un ekonomika ir neatsverams izziņas avots ar vidi, vides eko-nomiku, dabas resursu ekonomiku saistītu studiju kursu apgusanā Latvijas skolās un augstskolās. Daudzas tēmas ir saistošas arī vides, ekonomikas un vadības speciālistiem.
Atsauce Atstāja, D., Dimante, D., Brīvers, I., Malzubris, J., Keneta, M., Tambovceva, T., Šīna, I., Līviņa, A., Grasis, J., Ieviņš, J., Pūle, B., Ābeltiņa, A. Vide un ekonomika. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 256 lpp. ISBN 9789984453712.
ID 10598