Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ivars Brīvers

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Economics - the Environment - Growth Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja, Jānis Malzubris, Džineta Dimante, Tatjana Tambovceva, Aija Graudiņa, Biruta Pūle
Environment and Sustainable Development Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Bernd Delakowitz, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Alexander Feher, Jakob Grandin, Aija Graudiņa, Connie Hedegaard, Victor V. Ionov, Uffe Jakobsen, Christine Jakobsson, Linas Kliučininkas, Māris Kļaviņš, Tiiu Koff, Oleksandra Kovbasko, Iryna Kriba, Paula Lindroos, Jānis Malzubris, Deniss Meadows, Silvija Meiere, Viesturs Melecis, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Andris Piebalgs, Janez Potočnik, Biruta Pūle, Inga Račinska, Lars Ryden, Michael Scoullos, Valdis Segliņš, Ksenia D. Shelest, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Isak Stoddart, Tatjana Tambovceva, Harold Wilhite, Markus Will, Jānis Zaļoksnis, Anke Zenker-Hoffmann, Yuliya Zhuk
Natural Resources, Taxation, and Regulation Unusual Perspectives on a Classic Problem, ed. by Laurence Moss Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2008 Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja
Sabiedrības loma Vides problēmu risinājumos Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2007 Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers
Technological Development – Creative Destruction or Destructive Creation? Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers
The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Comerce Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers, Ieva Bruksle, Alīda Zigmunde
Vide un ekonomika Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2011 Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante, Ivars Brīvers, Jānis Malzubris, Miriama Keneta, Tatjana Tambovceva, Inga Šīna, Agita Līviņa, Jānis Grasis, Jānis Ieviņš, Biruta Pūle, Anna Ābeltiņa
Vide un ilgtspējīga attīstība Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Jakobs Grandins, Aija Graudiņa, Konnija Hēdegorda, Kristīne Jakobsone, Māris Kļaviņš, Oleksandra Kovbasko, Jānis Malzubris, Deniss Medouzs, Viesturs Melecis, Silvija Meiere, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Juris Paiders, Andris Piebalgs, Janešs Potočniks, Biruta Pūle, Inga Račinska, Larss Ridēns, Valdis Segliņš, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Izaks Stodards, Tatjana Tambovceva, Jānis Zaļoksnis, Jūlija Žuka
Why do Socialists Always Turn out to be the Losers? Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2011 Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers
Why the Socialists Always Turn out to Be the Losers? Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.