Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Environment and Sustainable Development

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Environment and Sustainable Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Lilija Apine
Dzintra Atstāja
Liene Auniņa
Kristīne Āboliņa
Dagnija Blumberga
Jānis Brizga
Ivars Brīvers
Bernd Delakowitz
Džineta Dimante
Maija Eglīte
Alexander Feher
Jakob Grandin
Aija Graudiņa
Connie Hedegaard
Victor V. Ionov
Uffe Jakobsen
Christine Jakobsson
Linas Kliučininkas
Māris Kļaviņš
Tiiu Koff
Oleksandra Kovbasko
Iryna Kriba
Paula Lindroos
Jānis Malzubris
Deniss Meadows
Silvija Meiere
Viesturs Melecis
Ilona Mendziņa
Oļģerts Nikodemus
Andris Piebalgs
Janez Potočnik
Biruta Pūle
Inga Račinska
Lars Ryden
Michael Scoullos
Valdis Segliņš
Ksenia D. Shelest
Ojārs Spārītis
Gunta Spriņģe
Isak Stoddart
Tatjana Tambovceva
Harold Wilhite
Markus Will
Jānis Zaļoksnis
Anke Zenker-Hoffmann
Yuliya Zhuk
Atslēgas vārdi environment, sustainable development
Anotācija The book has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study materials"
Atsauce Apine, L., Atstāja, D., Auniņa, L., Āboliņa, K., Blumberga, D., Brizga, J., Brīvers, I., Delakowitz, B., Dimante, D., Eglīte, M., Feher, A., Grandin, J., Graudiņa, A., Hedegaard, C., Ionov, V., Jakobsen, U., Jakobsson, C., Kliučininkas, L., Kļaviņš, M., Koff, T., Kovbasko, O., Kriba, I., Lindroos, P., Malzubris, J., Meadows, D., Meiere, S., Melecis, V., Mendziņa, I., Nikodemus, O., Piebalgs, A., Potočnik, J., Pūle, B., Račinska, I., Ryden, L., Scoullos, M., Segliņš, V., Shelest, K., Spārītis, O., Spriņģe, G., Stoddart, I., Tambovceva, T., Wilhite, H., Will, M., Zaļoksnis, J., Zenker-Hoffmann, A., Zhuk, Y. Environment and Sustainable Development. Riga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 300 lpp. ISBN 9789984452340.
ID 8506