Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Brizga

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analysis of Economic Policy and Crisis Management in Latvia from Perspective of Green Economics Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante
Environment and Sustainable Development Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Bernd Delakowitz, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Alexander Feher, Jakob Grandin, Aija Graudiņa, Connie Hedegaard, Victor V. Ionov, Uffe Jakobsen, Christine Jakobsson, Linas Kliučininkas, Māris Kļaviņš, Tiiu Koff, Oleksandra Kovbasko, Iryna Kriba, Paula Lindroos, Jānis Malzubris, Deniss Meadows, Silvija Meiere, Viesturs Melecis, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Andris Piebalgs, Janez Potočnik, Biruta Pūle, Inga Račinska, Lars Ryden, Michael Scoullos, Valdis Segliņš, Ksenia D. Shelest, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Isak Stoddart, Tatjana Tambovceva, Harold Wilhite, Markus Will, Jānis Zaļoksnis, Anke Zenker-Hoffmann, Yuliya Zhuk
Household Climate Impact in Latvia: Measuring Carbon Footprint Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Jānis Brizga, Ivars Kudreņickis
How Well Sustainable Development Is Integrated into Environmental Policies? Case Study: Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Jānis Brizga
Klimats un ilgtspējīga attīstība Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2016 Dagnija Blumberga, Agrita Briede, Jānis Brizga, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne, Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis, Ilze Pruse, Zane Vincēviča-Gaile, Jānis Zaļoksnis, John Crump, Kaya Asdal, Levi Westerveld, Marie Loe Halvorsen
Pētījums par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos un novērtēt dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanas iespējas atkritumu apglabāšanai un nepieciešamos likmju pieaugumus, lai motivētu samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicinātu neapglabāt tos atkritumu veidus, kuri ir pārstrādājami Publikācija internetā 2013 Jānis Brizga, Māris Jurušs
Sustainable Consumption and Production in the Baltic Sea Region Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante
Taxation of Luxury Goods Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2020 Māris Jurušs, Jānis Brizga, Līga Gasūne, Valērijs Skribans
Vide un ilgtspējīga attīstība Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Jakobs Grandins, Aija Graudiņa, Konnija Hēdegorda, Kristīne Jakobsone, Māris Kļaviņš, Oleksandra Kovbasko, Jānis Malzubris, Deniss Medouzs, Viesturs Melecis, Silvija Meiere, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Juris Paiders, Andris Piebalgs, Janešs Potočniks, Biruta Pūle, Inga Račinska, Larss Ridēns, Valdis Segliņš, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Izaks Stodards, Tatjana Tambovceva, Jānis Zaļoksnis, Jūlija Žuka
Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums Publikācija internetā 2016 Māris Jurušs, Jānis Brizga
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.