Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ojārs Spārītis

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Environment and Sustainable Development Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Bernd Delakowitz, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Alexander Feher, Jakob Grandin, Aija Graudiņa, Connie Hedegaard, Victor V. Ionov, Uffe Jakobsen, Christine Jakobsson, Linas Kliučininkas, Māris Kļaviņš, Tiiu Koff, Oleksandra Kovbasko, Iryna Kriba, Paula Lindroos, Jānis Malzubris, Deniss Meadows, Silvija Meiere, Viesturs Melecis, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Andris Piebalgs, Janez Potočnik, Biruta Pūle, Inga Račinska, Lars Ryden, Michael Scoullos, Valdis Segliņš, Ksenia D. Shelest, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Isak Stoddart, Tatjana Tambovceva, Harold Wilhite, Markus Will, Jānis Zaļoksnis, Anke Zenker-Hoffmann, Yuliya Zhuk
Kuldīga: arhitektūra un pilsētbūvniecība Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2013 Jānis Krastiņš, Jana Jākobsone, Jānis Asaris, Mārtiņš Lūsēns, Andris Biedriņš, Jānis Zilgalvis, Ilmārs Dirveiks, Agate Eniņa, Daina Antoniška, Ojārs Spārītis, Inga Bērziņa
Vide un ilgtspējīga attīstība Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Jakobs Grandins, Aija Graudiņa, Konnija Hēdegorda, Kristīne Jakobsone, Māris Kļaviņš, Oleksandra Kovbasko, Jānis Malzubris, Deniss Medouzs, Viesturs Melecis, Silvija Meiere, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Juris Paiders, Andris Piebalgs, Janešs Potočniks, Biruta Pūle, Inga Račinska, Larss Ridēns, Valdis Segliņš, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Izaks Stodards, Tatjana Tambovceva, Jānis Zaļoksnis, Jūlija Žuka
Создание и восстановление древнейших элементов градостроительной структуры города Приекуле Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2018 Silvija Ozola, Ojārs Spārītis
Сохранение идентичности исторических архитектурно-структурных элементов полицентрической системы планировки города Приекуле в контексте функциональных изменений Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2018 Silvija Ozola, Ojārs Spārītis
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.