Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vide un ilgtspējīga attīstība

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vide un ilgtspējīga attīstība
Nosaukums angļu valodā Environment and Sustainable Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Lilija Apine
Dzintra Atstāja
Liene Auniņa
Kristīne Āboliņa
Dagnija Blumberga
Jānis Brizga
Ivars Brīvers
Džineta Dimante
Maija Eglīte
Jakobs Grandins
Aija Graudiņa
Konnija Hēdegorda
Kristīne Jakobsone
Māris Kļaviņš
Oleksandra Kovbasko
Jānis Malzubris
Deniss Medouzs
Viesturs Melecis
Silvija Meiere
Ilona Mendziņa
Oļģerts Nikodemus
Juris Paiders
Andris Piebalgs
Janešs Potočniks
Biruta Pūle
Inga Račinska
Larss Ridēns
Valdis Segliņš
Ojārs Spārītis
Gunta Spriņģe
Izaks Stodards
Tatjana Tambovceva
Jānis Zaļoksnis
Jūlija Žuka
Atslēgas vārdi environment, sustainable development
Anotācija Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta LV0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde" atbalstu.
Anotācija angļu valodā The book has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study material".
Atsauce Apine, L., Atstāja, D., Auniņa, L., Āboliņa, K., Blumberga, D., Brizga, J., Brīvers, I., Dimante, D., Eglīte, M., Grandins, J., Graudiņa, A., Hēdegorda, K., Jakobsone, K., Kļaviņš, M., Kovbasko, O., Malzubris, J., Medouzs, D., Melecis, V., Meiere, S., Mendziņa, I., Nikodemus, O., Paiders, J., Piebalgs, A., Potočniks, J., Pūle, B., Račinska, I., Ridēns, L., Segliņš, V., Spārītis, O., Spriņģe, G., Stodards, I., Tambovceva, T., Zaļoksnis, J., Žuka, J. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. ISBN 9789984452203.
ID 8490