Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Comerce

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Comerce
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Dzintra Atstāja
Ivars Brīvers
Ieva Bruksle
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi education, Riga, study process
Anotācija In the anticipation of the 150th anniversary of the Riga Technical University (Latvia), some questions have become the objects of historical research. This article is devoted to the beginnings of the Faculty of Trade and Commerce in Latvia. The article reviews the historic situation and documents characterising the establishment of the faculty of the new educational institution; attention has been mostly paid to the history up to 1896 when the school underwent reorganisation.
Hipersaite: http://www.davidpublishing.org/show.html?13472 
Atsauce Atstāja, D., Brīvers, I., Bruksle, I., Zigmunde, A. The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Comerce. China-USA Business Review, 2013, Vol.12, No.7, 662.-671.lpp. e-ISSN 1537-1506. ISSN 1537-1514.
ID 16728