Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Economics - the Environment - Growth

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Economics - the Environment - Growth
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Environment and Sustainable Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Ivars Brīvers
Dzintra Atstāja
Jānis Malzubris
Džineta Dimante
Tatjana Tambovceva
Aija Graudiņa
Biruta Pūle
Atslēgas vārdi Environment and Sustainable Development, Economics
Anotācija The monograph has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study material".
Atsauce Brīvers, I., Atstāja, D., Malzubris, J., Dimante, D., Tambovceva, T., Graudiņa, A., Pūle, B. Economics - the Environment - Growth. No: Environment and Sustainable Development. M.Kļaviņš, W.Filho, J.Zaļoksnis red. Riga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 129.-147.lpp. ISBN 978-9984-45-234-0.
ID 15509