Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bioloģiski aktīvu 7–alkilidēn–1

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 08.09.2011 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultatē, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bioloģiski aktīvu 7–alkilidēn–1,1–dioksocef–3–ēm–4–karbonskābju atvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā The Synthesis of Biologically Active 7-Alkylidene-1,1-Dioxoceph-3em-4-Carboxylate Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irina Potoročina
Atslēgas vārdi synthesis of biologically active 7-alkylidene-1,1-dioxoceph-3em-4-carboxylate derivatives
Anotācija Promocijas darbā aprakstītas 7-alkilidēncefēmu un 6-alkilidēnpenāmu atvasinājumu sintēzes metodes un to ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas metodes jaunu cefalosporīna un penicilīna struktūranalogu iegūšanai. Sintezēto savienojumu aizvietotāju konfigurācija tika identificēta ar 1H-1H NOESY spektriem. Iegūtie cefēma un penāma atvasinājumi tika pakļauti bioloģiskajam skrīningam, kas iekļāva pretvēža aktivitātes in vitro, toksicitātes, slāpekļa oksīda radikāļu ģenerējošo un -laktamāzes inhibējošo īpašību noteikšanu.
Anotācija angļu valodā This dissertatation is dedicated to the development of methods aimed at the preparation of 7-aklylidenecephem un 6-alkylidenepenam derivatives and to the investigation of their chemical and biological properties. As a result of the perfomed investigations new cephalosporin and penicillin structural analogues there were prepared. Conformation of the substituents for the synthesized compounds was realized using 1H-1H NOESY spectroscopy. The obtained cephem and penam derivatives were subjected to biological screening, which included evaluation of their antitumor activity in vitro, their NO radical generating and lactamase inhibiting properties.
Atsauce Potoročina, Irina. Bioloģiski aktīvu 7–alkilidēn–1,1–dioksocef–3–ēm–4–karbonskābju atvasinājumu sintēze. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 147 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 10662