Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Māris Turks
Struktūrvienība (14A24) Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Maris.Turks@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5227-0369

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Facile Synthesis of Amino Acid Derivatives from Aziridines in Liquid Sulfur Dioxide Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2014 Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
Synthesis and X-Ray Analysis of 7-Bromoarbidol, an Impurity Standard of Arbidol Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Zenta Tetere, V. Kumpinh, Sergejs Beļakovs, Daina Zicāne, Māris Turks
"Click" Approach to Novel Type of Disaccharides Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jevgeņija Mackeviča, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
(+)-(7S)- и (-)-(7R)-7-Амино-6,6-диметил-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол- 4-оны Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Inta Strakova, Ilze Kumpiņa, Sergejs Beļakovs, Māris Turks
(S)-aziridīn-2-karboksamīda un (R)-aziridīn-2-karboksamīda sintēzes paņēmiens un sintēzes starpprodukti Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Māris Turks, Daina Zicāne, Inese Rijkure
{(3aR,5S,6R,6aR )-5-[(R )-1,2-Dihydroxyethyl]-2,2-dimethyltetrahydrofuro[ 2,3-d ][1,3]dioxol-6-yl}methyl methanesulfonate Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Vitālijs Rjabovs, Anatolijs Mišņovs, Gļebs Kiseļovs, Māris Turks
1,2,3-Triazole Moiety- a Useful Tool for Functionalization of Purine Nucleosides Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Kristers Ozols, Dace Cīrule, Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Māris Turks
1,2,3-Triazoles as Leaving Groups in Purine Chemistry: a Three-Step Synthesis of N6-Substituted-2-Triazolyl-Adenine Nucleosides and Photophysical Properties thereof Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Armands Kovaļovs, Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Inga Bižāne, Lina Skardziute, Karolis Kazlauskas, Saulius Jursenas, Māris Turks
10-Арил-7,7-диметил- 5,6,7,8,9,10-гексагидро-11Н-пиридо[3,2-b][1,4]бензодиазепин-9-оны Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Nataļja Tonkiha, Andris Strakovs, Marina Petrova, Māris Turks
1-Фенил- 7-(4-фенил[1,2,3]триазол-1-ил)-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-4-он Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Inta Strakova, Māris Turks, Andris Strakovs, Sergejs Beļakovs
Atrasti 506 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Sulfoksīdu sintēzes paņēmiens no trialkilsililsulfinātiem Agnese Stikute, Irina Novosjolova, Māris Turks
Arabinofuranozilpurīna nukleozīdu sintēze Ērika Bizdēna, Irina Novosjolova, Māris Turks
Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti Irina Novosjolova, Madara Bērzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti Irina Novosjolova, Madara Bērzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Hinazolinona un oksadiazola hibrīdsavienojumi Zenta Tetere, Daina Zicāne, Irisa Rāviņa, Māris Turks
Hinazolinoni ar triazola aizvietotāju sānu ķēdē Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Zenta Tetere, Māris Turks
2-Amino-3-halogēn-karbonskābju atvasinājumu un 2-amino-3-pseidohalogēn-karbonskābju atvasinājumu iegūšanas paņēmiens Jevgeņija Lugiņina, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks, Jevgeņija Mackeviča
4-Amino-2-(1,2,3-triazol-1-il)-hinazolīna atvasinājumi un to sintēzes paņēmiens Ērika Bizdēna, Agnese Kalniņa, Irina Novosjolova, Māris Turks
Arabinofuranozilpurīna nukleozīdu sintēze Ērika Bizdēna, Irina Novosjolova, Māris Turks
Atrasti 27 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Betulonskābes sintēze Māris Turks
Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi Māris Turks, Inese Mieriņa, Vitālijs Rjabovs
Īpatnējās optiskās griešanas noteikšana Māris Turks, Dace Cīrule
Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pakalpojumi Māris Turks, Vitālijs Rjabovs, Jevgeņija Lugiņina
Zinātniskās un patentu literatūras analīze un apskatu sagatavošana par dabasvielu izdalīšanu, organisko savienojumu sintēzi un tehnoloģijām Māris Turks, Inese Mieriņa, Vitālijs Rjabovs, Māra Jure, Daina Zicāne
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze 2020 Guna Sakaine
Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to 2017 Jevgeņija Lugiņina
Triazolilpurīnu nukleozīdu sintēze un pielietojums 2015 Irina Novosjolova
Synthesis and Structural Studies of Novel Carbopeptoids and Their Triazole Analogs 2013 Vitālijs Rjabovs
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu - masspektrometru Organiskā ķīmija 14000 Māris Turks
Ar cikliskiem triacilmetāniem un heterocikliem kā papildus farmakoforiem modificētu triterpenoīdu dizains un sintēze Organiskā ķīmija 06B02 Madara Saulesleja
Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Betulīna iegūšanas tehnolģija Organiskā ķīmija 14000 Māris Turks
Bioatjaunojamo triterpenoīdu pussintētisko atvasinājumu sintēze un pretvīrusu aktivitāte Organiskā ķīmija 14A24 Māris Turks
Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām Organiskā ķīmija 14A00 Māra Jure
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
Jaunu (deaza) purīna-triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietpjums Organiskā ķīmija 06B02 Madara Saulesleja
Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Jaunu farmakoloģiski aktīvu vielu meklējumi aziridīna rindā Materiālu tehnoloģija Daina Zicāne
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā Organiskā ķīmija 04010 Sandra Vasiļevska
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve Citi 14A00 Māris Turks
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF/19) Citi 14000 Māris Turks
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Mono- un dialkilmeldrumskābes kā jauna tipa oglekļa centrētie antioksidanti Organiskā ķīmija 04010 Inese Mieriņa
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai Citi 14A00 Māris Turks
No azidopurīna-tetrazolopurīna tautomērijas teorētiskās izpratnes līdz tās pielietojumam medicīnas ķīmijā un materiālu ķīmijā Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
No heksofuranozēm atvasinātu tiourīnvielu sintēze un pielietojums RTU pētniecības 14A00 Māris Turks
OGĻHIDRĀTU DIMĒRI AR AZOLA TIPA STARPCUKURU SAITI RTU pētniecības 14A00 Māris Turks
Ogļhidrātu tipa hirālo palīggrupu sintēze un pielietojums Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Optiski aktīvu hinuklidīna atvasinājumu iegūšana izmantojot homogēno katalīzi Organiskā ķīmija 14A00 Sandra Vasiļevska
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-F2585.1) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-F3540) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-F3540.N) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-L7995) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-L8534) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2) Citi 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-PL2585.2) Citi 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI) Citi 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W1935) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W1937) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W1978.N) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W3478) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W3956) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z12.0291) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/1-0315) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z7010.14A00) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZI-2014/2) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZI-2018/10.1) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZP-2014/04) 14A00 Māris Turks
Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Pentaciklisko triterpenoīdu:azolu konjugātu izstrāde: no ļaundabīgo audzēju ķīmiskās prevencijas aģentiem un pretvēža terapijā lietotājiem adjuvantiem līdz pretvēža zāļvielu kandidātiem Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā Izglītība 14A00 Māris Turks
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi Organiskā ķīmija Māris Turks
Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs RTU pētniecības 06B02 Māris Turks
Synthesis and X-ray studies of two novel 3-C-nitromethyl-furanoses Materiālu tehnoloģija 04000 Māris Turks
Videi draudzīgas karbamātu sintēzes metodes no enantiomēri bagātinātiem hinuklidīna atvasinājumiem RTU pētniecības 14000 Māris Turks