Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Daina Zicāne
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Daina.Zicane@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0116-1047

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Synthesis and X-Ray Analysis of 7-Bromoarbidol, an Impurity Standard of Arbidol Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Zenta Tetere, V. Kumpinh, Sergejs Beļakovs, Daina Zicāne, Māris Turks
(S)-aziridīn-2-karboksamīda un (R)-aziridīn-2-karboksamīda sintēzes paņēmiens un sintēzes starpprodukti Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Māris Turks, Daina Zicāne, Inese Rijkure
2-aizvietotu aziridīnu N-vinilēšana ar malonskābes atvasinājumiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Imants Kreituss, Kirils Gorovojs, Māris Turks, Daina Zicāne
3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa, Inese Rijkure, Māris Turks
3-Azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski pieņemamie sāļi Publikācija internetā 2017 Inese Rijkure, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Inese Mieriņa
4-(3-Brom-4-oksobutil)benzoskābes metilestera sintēzes metode Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Zenta Tetere
5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2014 Inese Mieriņa, Sindija Zēberga, Māra Jure, Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa
Aizvietotu 1,2-dihidrohinazolīn-4-onu sintēzes no 2-aminobenzoskābes hidrazīdu atvasinājumiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Irisa Rāviņa, Zenta Tetere, Daina Zicāne
Arylmethyl Derivatives of Meldrum`s Acid – a New Class of Antioxidants Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Inese Mieriņa, Māra Jure, Sindija Zēberga, Anatolijs Mišņovs, Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa
Benzimidazola atvasinājumu sintēze no cikloheksēnkarbonskābēm Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa
Atrasti 73 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
5-monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti Inese Mieriņa, Māra Jure, Sindija Zēberga, Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa
Hinazolinona un oksadiazola hibrīdsavienojumi Zenta Tetere, Daina Zicāne, Irisa Rāviņa, Māris Turks
Hinazolinoni ar triazola aizvietotāju sānu ķēdē Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Zenta Tetere, Māris Turks
Hinazolīnu rindas anilīdi Daina Zicāne, Irisa Rāviņa, Zenta Tetere
Pirolo[1,2-a]hinazolīna atvasinājumu sintēze no N-antranilskābes hidrazīdiem un alfa-ketoskābēm Daina Zicāne, Irisa Rāviņa, Zenta Tetere, Māris Turks
4-(3-brom-4-oksobutil) benzoskābes metilestera sintēzes metode Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Zenta Tetere
3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi Inese Rijkure, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Inese Mieriņa, Māris Turks
Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens Viktors Kumpiņš, Inese Rijkure, Inese Mieriņa, Uldis Peipiņš, Daina Zicāne, Māris Turks
Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Zinātniskās un patentu literatūras analīze un apskatu sagatavošana par dabasvielu izdalīšanu, organisko savienojumu sintēzi un tehnoloģijām Māris Turks, Inese Mieriņa, Vitālijs Rjabovs, Māra Jure, Daina Zicāne
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Ar cikliskiem triacilmetāniem un heterocikliem kā papildus farmakoforiem modificētu triterpenoīdu dizains un sintēze Organiskā ķīmija 06B02 Madara Saulesleja
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Jaunu farmakoloģiski aktīvu vielu meklējumi aziridīna rindā Materiālu tehnoloģija Daina Zicāne
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā Organiskā ķīmija 04010 Sandra Vasiļevska
Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve Citi 14A00 Māris Turks
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai Citi 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-L8534) 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2) Citi 14A00 Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI) 14A00 Māris Turks
Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi Organiskā ķīmija Māris Turks
Viegli mērogojamas aza-Mihaela reakcijas un to pielietojums farmaceitisku preparātu sintēzē RTU pētniecības 14A00 Daina Zicāne