Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cost Optimality and EnerPHit Standard in Latvia

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cost Optimality and EnerPHit Standard in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Agris Kamenders
Ervīns Krauklis
Andra Blumberga
Atslēgas vārdi energy efficiency, buildings, passive house, low energy house
Anotācija Cost Optimality and EnerPHit Standard in Latvia
Atsauce Kamenders, A., Krauklis, E., Blumberga, A. Cost Optimality and EnerPHit Standard in Latvia. No: 15th International Passive House Conference 2011, Austrija, Insbruk, 26.-29. aprīlis, 2011. Insbruk: Passive House Institute, 2011, 405.-410.lpp. ISBN 978-3-00-034396-4.
ID 10814