Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Andra Blumberga
Struktūrvienība (27301) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts andra.blumberga@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4712-4794

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Review on Latvian Historical Building Stock with Heavy Walls Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Andra Blumberga, Kristaps Kašs, Edīte Biseniece
A System Dynamics Model for the Assessment of Hazardous Waste Management System. Case Study: Waste Batteries and Accumulators Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Jānis Vilgerts, Lelde Timma, Francesco Romagnoli, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga
A System Dynamics Model for the Assessment of Hazardous Waste Management System. Case Study: Waste Batteries and Accumulators Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jānis Vilgerts, Lelde Timma, Francesco Romagnoli, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga
Achieving Sustainability in Non-ETS Sectors Using System Dynamics Modelling Practice Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Andra Blumberga, Lelde Timma, Dace Lauka, Elīna Dāce, Aiga Barisa, Dagnija Blumberga
Adaptation of TIMES Model Structure to Industrial, Commercial and Residential Sectors Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2020 Dzintars Jaunzems, Ieva Pakere, Signe Allena-Ozoliņa, Ritvars Freimanis, Andra Blumberga, Gatis Bažbauers
Analysis of Electricity User Behavior: Case Study Based on Results from Extended Household Survey Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Līga Pozņaka, Ilze Laicāne, Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Marika Rošā
Analysis of Electricity User Behaviour: Case Study Based on Results from Extended Household Survey Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Līga Pozņaka, Ilze Laicāne, Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Marika Rošā
Analysis of GHG Reduction in Non-ETS Energy Sector Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Dace Lauka, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Lelde Timma
Analysis of Green Investment Scheme for Energy Efficiency Measures in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Marika Rošā, Andra Blumberga, Gatis Žogla, Dagnija Blumberga
Analysis of Green Investment Scheme for Energy Efficient Measures in Latvia Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Andra Blumberga, Gatis Žogla, Marika Rošā, Dagnija Blumberga
Atrasti 202 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Ūdens siena Gatis Žogla, Andra Blumberga, Kristaps Kašs, Dagnija Blumberga
Granulu ražotnes koksnes skaidu kaltes iekārta Dagnija Blumberga, Jevgeņijs Seļivanovs, Edgars Vīgants, Ivars Veidenbergs, Ģirts Vīgants, Andra Blumberga
Saules enerģijas modulis vasaras mājām Dagnija Blumberga, Claudio Rochas, Marika Rošā, Andra Blumberga, Aivars Žandeckis, Gatis Žogla
Kombinētais bioūdeņraža un granulu ieguves modulis Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Ilze Dzene, Sylvestre Njakou-Djomo
Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls Indra Muižniece, Dagnija Blumberga, Dace Lauka, Andra Blumberga
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Higroskopiskās sorbcijas spējas noteikšana cietiem porainiem materiāliem Reinis Purviņš, Edīte Kamendere, Andra Blumberga
Atrasts viens ieraksts.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes dilemma izglītības iestāžu ēkās 2020 Līva Asere
Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums 2019 Ruta Vanaga
Methodology for Socio-Technical Transition Research 2017 Lelde Timma
Elektroenerģijas lietotāju trilemma 2015 Ilze Laicāne
Inovatīvu pieeju izmantošana ēku energoefektivitātes politisko un tehnoloģisko risinājumu modelēšanā 2012 Gatis Žogla
Zema enerģijas patēriņa ēkas enerģijas patēriņa modelēšana 2011 Agris Kamenders
Poligona klimata tehnoloģiju modelēšana 2010 Ģirts Kuplais
Atrasti 7 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
TEST4SME - Laboratoriju tīkls mazajos uzņēmumos ražoto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtējumam, Baltic sea region, 2017-2020 Vides aizsardzība 11500 Jūlija Gušča
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma Vides aizsardzība 11500 Dagnija Blumberga
Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses - (RIBuild) Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
BIOEASTUP Vides aizsardzība 11509 Dagnija Blumberga
Bioekonomika Zaļā kursa ēnā Vides aizsardzība 27301 Indra Muižniece
Bioekonomikas modeļa izstrāde Bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS) Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju asociāli ekonomiskie aspekti - (BIO-EKONOMIKA) Vides aizsardzība 11509 Dagnija Blumberga
Biowaste and algae knowledge for the production of 2nd generation biofuels (BioWALK4Biofuels) Vides aizsardzība 11500 Francesco Romagnoli
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei Enerģētika 06B02 Jūlija Gušča
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
FLEX4RES Enerģētika 11500 Dagnija Blumberga
Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai. Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET) Enerģētika 11500 Dagnija Blumberga
Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi (CoolBricks) Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju iztrāde Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Latvijas energosektora ietekmes uz vidi samazināšana Enerģētika 11500 Andra Blumberga
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122) Citi 23202 Marina Platonova
Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū (NorthPass) Vides aizsardzība 11509 Claudio Rochas
Plasmas tehnoloģiju popularizēšana vides aizsardzībā Baltijas jūras reģionā - PlasTEP Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Publiskā energosektora alternatīvas - PEA Enerģētika 11500 Marika Rošā
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās RTU pētniecības 04000 Tālis Juhna
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-RSFF.VASSI) 11500 Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-F3544) 11509 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-RIBuild) 11509 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-W1916) 11509 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-YD8115) 11509 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-YD8117) 11509 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-YD8118) 11509 Gatis Bažbauers
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-YD8120) 11509 Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-YD8121) 11509 Aiga Barisa
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-Z18/2-0022) 11509 Dagnija Blumberga
Viedā fasāde saules enerģijai ēkās. EVEREST Vides aizsardzība 11509 Ruta Vanaga
„Zema enerģijas patēriņa ēkas koncepcijas izstrāde Latvijas apstākļiem” Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga