Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kūdras pārstrādes produktu inovatīvās izmantošanas iespējas medicīnā un farmakoloģijā (apskats)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kūdras pārstrādes produktu inovatīvās izmantošanas iespējas medicīnā un farmakoloģijā (apskats)
Nosaukums angļu valodā Possibilities for Usage of Peat Derivatives in a Field of Medicine and Pharmacology (Review)
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Dmitrijs Porsnovs
Maris Klavins
Atslēgas vārdi peat, medicine, biological activity, humic acid, fulvic acid
Anotācija Rakstā ir aplūkoti pētījumi, kas liecina par kūdras un tās atvasinājumu bioloģisko aktivitāti un iespējām to izmantot dažādiem medicīniska un farmakoloģiska rakstura mērķiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta kūdras humusvielu bioloģiskajai aktivitātei un citām vērtīgām īpašībām. Apkopoti eksperimentālie dati par humusvielu toksiskumu, aplūkoti pētījumi, kas liecina par humīnskābju un fulvoskābju daudzveidīgajām pozitīvajām bioloģiskajām ietekmēm. Tāpat ir apskatītas arī citas farmakoloģiski vērtīgas humusvielu īpašība
Anotācija angļu valodā This article describes the results of previous studies, pointing to a significant biological activity of peat and its derivatives, as well as the possibilityes of using these substances in medicine and pharmacology. Possibilities and indications for the use of peat balneology, as well as its effects described. The questions about medical usage of peat bitumen and methods of obtaining them are evaluated. Particular attention is paid to biological activity, as well as other useful properties of peat humus. Also there are reviewed: - The positive experience of Chinese traditional medicine in the application of humic and fulvic acid in a medical practice - The results of research that points to the antifungal, antibacterial and anti-inflammatory properties of humic acids. - The results of research that points to the antiviral effects of humic substances against various pathogenic viruses, including HIV. - The results of research that points to the possible effects of humic acids in the treatment of neurodegenerative diseases: for example Creutzfeldt-Jakob's, Parkinson's and Alzheimer's diseases. - The results of research that points to the anti cancer and other anti tumor activity of humic substances. - The results of experimental evaluation of the toxicity of humic substances. - Other properties of humus, which could find application in pharmacology or medicine. In the end of article, is given a review of the medicals and dietary supplements, which are produced from humin containing substances (peat and sapropel).
Atsauce Porsnovs, D., Klavins, M. Kūdras pārstrādes produktu inovatīvās izmantošanas iespējas medicīnā un farmakoloģijā (apskats). Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.24, 2011, 82.-88.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11610