Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Further Development of Information Technology Transfer Concept for Adaptation and Exploitation of European Research Results in the Baltic Sea Region Countries

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Further Development of Information Technology Transfer Concept for Adaptation and Exploitation of European Research Results in the Baltic Sea Region Countries
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Antanas Mitasiunas
Tatjana Rikure
Leonīds Novickis
Aleksejs Jurenoks
Atslēgas vārdi Bonita project, Capability Maturity Model, Innovation & Technology Transfer concept, Showroom
Anotācija This paper describes further development of information technology transfer concept for adaptation and exploitation of European research results in the Baltic Sea Region (BSR) countries. Riga Technical University (RTU) and Vilnius University (VU) as the partners of BSR Interreg Programme project BONITA (Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations) participate in the research which aims to develop a generic innovation & technology transfer concept (ITTC) to improve the collaboration between academia and industry. Particular attention in the paper is paid to the successfully proven concept of small and specialized exhibitions (the so-called “showrooms”) run by technology suppliers and technology transfer facilitators. The creation of the distributed multi-organisational showroom-network environment in the framework of BONITA project for the purpose of technology & innovation transfer improvement is described.
DOI: 10.2478/v10143-011-0035-0
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/acss.2011.45.issue--1/v10143-011-0035-0/v10143-011-0035-0.xml?format=INT 
Atsauce Mitasiunas, A., Rikure, T., Novickis, L., Jurenoks, A. Further Development of Information Technology Transfer Concept for Adaptation and Exploitation of European Research Results in the Baltic Sea Region Countries. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. Nr.49, 2011, 9.-16.lpp. ISSN 1407-7493. Pieejams: doi:10.2478/v10143-011-0035-0
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12516