Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Leonīds Novickis
Uzruna prof.
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
E-pasts Leonids.Novickis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2749-8286
expert.uri www.pik.rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Method for the Effective Configuration of Reuse-Oriented Software Release and Its Application in the Field of Insurance Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Artūrs Bartusevičs, Vladimirs Kotovs, Leonīds Novickis
A Review of Information Technology Transfer Process, Its Topicality, and Related Models Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Viktorija Stepanova, Leonīds Novickis
Adaptive Method for Assessing the Life Expectancy of a Wireless Sensor Network in Smart Environments Applications Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Aleksejs Jurenoks, Leonīds Novickis
Advances in Databases and Information Systems: Local Proceedings of 13th East-European Conference (ADBIS 2009) Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2009 Jānis Grundspeņķis, Mārīte Kirikova, Yannis Manolopoulos, Tadeusz Morzy, Leonīds Novickis, Gottfrie Vossen
Advances in Databases and Information Systems: Revised Selected Papers of Associated Workshops and Doctoral Consortium of the 13th East European Conference (ADBIS 2009) Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Jānis Grundspeņķis, Mārīte Kirikova, Yannis Manolopoulos, Leonīds Novickis
Agent-Based Simulation Use in Applicant Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Egīls Ginters, Ieva Lauberte, Leonīds Novickis
Analysis of Wireless Sensor Network Structure and Life Time Affecting Factors Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Aleksejs Jurenoks, Leonīds Novickis
Apdrošināšanas kompāniju darbības rādītāju analīze un modelēšana Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Leonīds Novickis, Marina Uhanova, Irina Jackiva
Building a Learner Psychophysiological Model Based Adaptive e-Learning Systems: A General Framework and its Implementation Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Tatjana Rikure, Leonīds Novickis
Choice of Knowledge Representation Model for Development of Knowledge Base: Possible Solutions Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Sabina Kataļņikova, Leonīds Novickis
Atrasti 75 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modeļa un metožu izstrāde un izpēte 2016 Aleksejs Jurenoks
Programmatūras konfigurācijas pārvaldības modeļvadāmu risinājumu izstrāde un realizācija 2015 Artūrs Bartusevičs
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts ES 7. ietvara IST programmas STREP projekta "Simulation Highway" sagatavošanai Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma palielināšanas metožu izstrāde intelektuālās un adaptīvās vadības sistēmās Informācijas tehnoloģijas 12300 Leonīds Novickis
BONITA - Baltijas organizacija un inovaciju parnesumu asociaciju tikls Uzņēmējdarbības veicināšana Leonīds Novickis
eLOGMAR-M, Tīmekļa tehnoloģijas un mobilie risinājumi sadarbībai e-vidē jūras transportā un loģistikā Informācijas tehnoloģijas 12300 Leonīds Novickis
IKT pārneses koncepcija Eiropas pētīšanas rezultātu adaptācijai un izplatīšanai Vidusāzijas valstīs Informācijas tehnoloģijas 12308 Leonīds Novickis
Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde Informācijas tehnoloģijas Leonīds Novickis
IST4Balt, IT risinājumu izplatīšana Baltijas valstīs Informācijas tehnoloģijas 12300 Leonīds Novickis
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām Citi 12307 Jānis Grundspeņķis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-eINTERASIA.1) 12308 Leonīds Novickis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-L8289) 12308 Leonīds Novickis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-RSFF.PIK) 12308 Leonīds Novickis
RTU akadēmiskās studiju programmas "Datorsistēmas" kursu pilnveidošana Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas "Datorsistēmas" datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģijas 12307 Vita Šakele
Virtuālas realitātes un digitālas inženierijas risinājumu virzišana Baltijas valstīs Informācijas tehnoloģijas Leonīds Novickis