Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kārlis Pajuste
Oksana Petricenko
Baiba Skrivele
Brigita Cekavicus
Velta Ose
Zanna Hyvonen
Marika Ruponen
Martins Rucins
Māra Plotniece
Dainis Kaldre
Marina Gosteva
Kintija Kore
Arkadij Sobolev
Gunārs Duburs
Aiva Plotniece
Atslēgas vārdi gene delivery, 1,4-DHP, antiradical activity
Anotācija Design and synthesis of amphiphiles based on the the 1,4-DHP ring with variations of the substituents at the cationic part of molecule
Atsauce Pajuste, K., Petricenko, O., Skrivele, B., Cekavicus, B., Ose, V., Hyvonen, Z., Ruponen, M., Rucins, M., Plotniece, M., Kaldre, D., Gosteva, M., Kore, K., Sobolev, A., Duburs, G., Plotniece, A. Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives. No: International Conference in Pharmacology "Targeting Cellular Regulatory Systems": Abstract Book, Latvija, Rīga, 20.-21. aprīlis, 2012. Rīga: Local Organizing Committee, 2012, 53.-53.lpp.
Pilnais teksts
ID 12973