Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Brigita Cekavicus

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Evaluation of Antiradical Activity and Reducing Capacity of Synthesized Bispyridinium Dibromides Obtained by Quaternisation of 4-Pyridyl-1,4-dihydropyridines with Propargyl Bromide Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Martins Rucins, Marina Gosteva, Sergejs Beļakovs, Arkadij Sobolev, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Dace Tirzīte, Aiva Plotniece
Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Kārlis Pajuste, Zanna Hyvonen, Oksana Petricenko, Dainis Kaldre, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Velta Ose, Baiba Skrivele, Marina Gosteva, Emmanuelle Morin-Picardat, Māra Plotniece, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Marika Ruponen, Aiva Plotniece
Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kārlis Pajuste, Oksana Petricenko, Baiba Skrivele, Brigita Cekavicus, Velta Ose, Zanna Hyvonen, Marika Ruponen, Martins Rucins, Māra Plotniece, Dainis Kaldre, Marina Gosteva, Kintija Kore, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece
Self-Assembling Cationic Pyridine Derivatives NAD/NADH Analogues as Gene Deliverysystems: Biological and Physicochemical Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Oksana Petricenko, Aleksandra Vezane, Irena Timofejeva, Marina Gosteva, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Brigita Vigente, Tatjana Kozlovska, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
Self-Assembling Compounds on Base of Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives: Studies Of Biological Properties and Characterisation of Their Formed Nanoparticles Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Marina Gosteva, Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Baiba Skrivele, Māra Plotniece, Brigita Cekavicus, Arkadij Sobolev, Gunārs Duburs, Aiva Plotniece
Structure-Activity Relationships for Delivery Agents on the Scaffold of Self-Assembling Cationic 1,4-Dihydropyridines Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Aiva Plotniece, Marina Gosteva, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Velta Ose, Oksana Petricenko, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev
Structure-Activity Relationships of Delivery Agents in a Series of Self-Assembling Pyridines as NAD/NADH Analoques Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Oksana Petricenko, Aleksandra Vezane, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Irena Timofejeva, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Velta Ose, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Tatjana Kozlovska, Aiva Pl
Studies of Formation and Characterisation of Liposomes Formes by Cationic 1,4-Dihydropyridine Amphiphile in Various Medias Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Velta Ose, Māra Plotniece, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
Studies of Nanoaggregates Formed by 1,4-Dihydropyridine Amphiphiles Possessing Antiradical Activity Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Oksana Petricenko, Baiba Skrivele, Kārlis Pajuste, Dainis Kaldre, Brigita Cekavicus, Māra Plotniece, Velta Ose, Martins Rucins, Marina Gosteva, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
Studies of Preparation and Stability of Liposomes Formed by 1,1`-[(3,5-didodeciloxycarbonyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen]bispyridinium Dibromide Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Martins Rucins, Oksana Petricenko, Kārlis Pajuste, Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
Atrasti 26 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]