Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Studies of Substituent Influence on Physical-Chemical Properties and Biological Activity in a Series of Cationic 1

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Studies of Substituent Influence on Physical-Chemical Properties and Biological Activity in a Series of Cationic 1,4-Dihydropyridines as Gene Delivery Agents
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Klāvs Pajuste
Kārlis Pajuste
Oksana Petricenko
Martins Rucins
Aleksandra Vezane
Irena Timofejeva
Brigita Cekavicus
Marina Gosteva
Māra Plotniece
Dace Tirzīte
Brigita Vīgante
Arkadij Sobolev
Tatjana Kozlovska
Aiva Plotniece
Atslēgas vārdi 1,4-DHP, gene delivery agents
Anotācija New group of 1,4-DHP amphiphiles as putative gene delivery agents with variations of the substituents at the molecule have been designed and synthesised. It can be concluded that structure of substituents of at positions 2 and 6 of 1,4-DHP molecule are important for radical scavening properties.
Atsauce Pajuste, K., Pajuste, K., Petricenko, O., Rucins, M., Vezane, A., Timofejeva, I., Cekavicus, B., Gosteva, M., Plotniece, M., Tirzīte, D., Vīgante, B., Sobolev, A., Kozlovska, T., Plotniece, A. Studies of Substituent Influence on Physical-Chemical Properties and Biological Activity in a Series of Cationic 1,4-Dihydropyridines as Gene Delivery Agents. No: Abstact Book of European Nanomedicine Meeting, Francija, Grenoble, 7.-9. decembris, 2015. Maison Minatec -Grenoble: 2015, 24.-24.lpp.
Pilnais teksts
ID 21547