Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Brigita Vīgante

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Characterisation of Physical-chemical and Self-assembling Properties of Pyridinium Moieties Containing 1,4-Dihidropyridine and Pyridine Derivatives as NADH/NAD Analoques for Development of Gene Delivery Systems Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Oksana Petricenko, Marina Gosteva, Martins Rucins, Dace Bandere, Velta Ose, Kārlis Pajuste, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
Crystal Structure of 3-amino-5,5-dimethyl-2-[(E)-2-nitro­ethen­yl]cyclo­hex-2-en-1-one Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Brigita Vīgante, Dmitrijs Stepanovs, Andrejs Pelšs, Anatolijs Mišņovs
Methyl 6-Oxo-4-Phenyl-2-[(Z)-2-(Pyridin-2-Yl)Ethenyl]-1,4,5,6-Tetrahydropyridine-3-Carboxylate Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Sergejs Beļakovs, Rufus Smits, Brigita Vīgante, Gunārs Duburs
Structure Activity Relationships of a Series Designed Cationic 1,4-Dihydropyridines as Gene Delivery Agent Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Kārlis Pajuste, Aleksandra Vezane, Martins Rucins, Marina Gosteva, Irena Timofejeva, Klāvs Pajuste, Oksana Petricenko, Māra Plotniece, Brigita Vīgante, Tatjana Kozlovska, Arkadij Sobolev, Aiva Plotniece
Structure-Activity Relationships for Delivery Agents on the Scaffold of Self-Assembling Cationic 1,4-Dihydropyridines Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Aiva Plotniece, Marina Gosteva, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Velta Ose, Oksana Petricenko, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev
Structure-Activity Relationships of Delivery Agents in a Series of Self-Assembling Pyridines as NAD/NADH Analoques Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Oksana Petricenko, Aleksandra Vezane, Kārlis Pajuste, Martins Rucins, Irena Timofejeva, Marina Gosteva, Brigita Cekavicus, Klāvs Pajuste, Māra Plotniece, Velta Ose, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Tatjana Kozlovska, Aiva Pl
Studies of Substituent Influence on Physical-Chemical Properties and Biological Activity in a Series of Cationic 1,4-Dihydropyridines as Gene Delivery Agents Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Klāvs Pajuste, Kārlis Pajuste, Oksana Petricenko, Martins Rucins, Aleksandra Vezane, Irena Timofejeva, Brigita Cekavicus, Marina Gosteva, Māra Plotniece, Dace Tirzīte, Brigita Vīgante, Arkadij Sobolev, Tatjana Kozlovska, Aiva Plotniece
Synthesis and Comparative Evaluation of Novel Cationic Amphiphile C12-Man-Q as an Efficient DNA Delivery Agent in Vitro Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Gunita Apsite, Irena Timofejeva, Aleksandra Vezane, Brigita Vīgante, Martins Rucins, Arkadij Sobolev, Māra Plotniece, Kārlis Pajuste, Tatjana Kozlovska, Aiva Plotniece
Synthesis of Self-Assembling Cationic 1,4-Dihydropyridines as Delivery Aģents for Studies of Structure-Activity Relationsips Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Aiva Plotniece, Marina Gosteva, Martins Rucins, Kārlis Pajuste, Velta Ose, Brigita Cekavicus, Brigita Vīgante, Klāvs Pajuste, Reinis Danne, Dace Bandere, Gunārs Duburs, Māra Plotniece, Arkadij Sobolev
Synthesis, Studies of Properties and Structure-Activity Relationships of New Delivery Systems based on the Self-Assembling Polyfunctional Pyridinium Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Arkadij Sobolev, Velta Ose, Kārlis Pajuste, Marina Gosteva, Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Martins Rucins, Brigita Cekavicus, Brigita Vīgante, Aiva Plotniece
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.