Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Latvian Integration Processes in EU Using System Dynamics Model

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Latvian Integration Processes in EU Using System Dynamics Model
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Valērijs Skribans
Remigijs Počs
Atslēgas vārdi system dynamic, economic development, simulation, integration, migration
Anotācija Recently in Latvia there were essential changes in structure of economic system. Often in the given conditions traditional statistical, econometric methods aren't capable to specify ways of further de-velopment. Research objective is to develop model of economic integration of Latvia in EU. Article nov-elties are related both with application of system dynamics method and with study of integration process-es in EU. The developed model considers basic elements of international economy and principles of EU: free goods and capital movements, migration, contributions and grants in EU; and as their influence on economic development of the state. Results of model show both positive and negative influence of inte-gration process on economic development of the state. The developed model can be applicable for analysis of economic situation in other EU countries too.
DOI: 10.3846/bm.2012.065
Hipersaite: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/065.html 
Atsauce Skribans, V., Počs, R. Analysis of Latvian Integration Processes in EU Using System Dynamics Model. No: The 7th International Scientific Conference “Business and Management 2012”: Seleted Papers, Lietuva, Vilnius, 10.-11. maijs, 2012. Vilnius: Technika, 2012, 494.-504.lpp. ISBN 978-609-457-116-9. ISSN 2029-4441. e-ISSN 2029-929X. Pieejams: doi:10.3846/bm.2012.065
ID 13182