Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Scalable Synthesis of Sugar-Derived Spiro-Oxazolidinones via Carbamate Intermediates

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Scalable Synthesis of Sugar-Derived Spiro-Oxazolidinones via Carbamate Intermediates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Evija Rolava
Vitalijs Rodins
Jevgeņija Lugiņina
Jevgeņija Mackeviča
Sergejs Beļakovs
Māris Turks
Atslēgas vārdi Carbohydrates, sugars, spiro-oxazolidinones
Anotācija -
Atsauce Rolava, E., Rodins, V., Lugiņina, J., Mackeviča, J., Beļakovs, S., Turks, M. Scalable Synthesis of Sugar-Derived Spiro-Oxazolidinones via Carbamate Intermediates. No: 26th International Carbohydrate Symposium (ICS 2012): [Abstracts], Spānija, Madrid, 22.-27. jūlijs, 2012. Red Hook, NY: Curran, 2013, 743.-743.lpp. ISBN 978-1-62993-037-4.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13961