Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sociālā dzīvojamā fonda labiekārtotība Latvijā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sociālā dzīvojamā fonda labiekārtotība Latvijā
Nosaukums angļu valodā Social Housing Amenities in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Iveta Stāmure
Sanda Geipele
Atslēgas vārdi social housing fund, real estate management
Anotācija ES un pasaules praksē sociālais mājoklis apvieno dažādas īres (nomas) formas nekustamajam īpašumam, kuru īpašnieki un/vai pārvaldnieki ir organizācijas (valsts vai pašvaldību iestādes, nekomerciālas iestādes (bezpeļņas organizācijas) vai to kombinācijas, kurām ir nekomerciāli mērķi - kā likums, saistīti ar mājokļa pieejamību visiem iedzīvotāju slāņiem. Lielākā daļa no jau esošajām sociālās dzīvojamās mājas nav piemērotas personām ar kustību traucējumiem, tās neatbilst mūsdienu siltumtehniskajām un vides prasībām atbilstoši Nacionālā vides politikas plānam un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem.
Anotācija angļu valodā EU and global practice combines a variety of social housing rent (lease) shape of real property whose owners and / or managers are organizations (national or local authorities, non-commercial institutions (non-profit), or a combination thereof, which has non-commercial purpose - as a rule, associated with access to housing for all segments of the population.
Hipersaite: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7956/konference2012_2.pdf 
Atsauce Stāmure, I., Geipele, S. Sociālā dzīvojamā fonda labiekārtotība Latvijā. No: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 1.-26. aprīlis, 2013. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, 131.-131.lpp. ISBN 9789934103919.
Pilnais teksts
ID 16322