Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Kārlis Pajuste
Zanna Hyvonen
Oksana Petricenko
Dainis Kaldre
Martins Rucins
Brigita Cekavicus
Velta Ose
Baiba Skrivele
Marina Gosteva
Emmanuelle Morin-Picardat
Māra Plotniece
Arkadij Sobolev
Gunārs Duburs
Marika Ruponen
Aiva Plotniece
Atslēgas vārdi gene delivery agents, cationic 1,4-DHP amphiphiles
Anotācija Seventeen 1,4-dihydropyridine amphiphiles including diferently substituted pyridinium, pyrazinium, N-methyl piperidinium or N-methyl morpholinium moieties as the cationic head-group of the molecule have been designed and synthesized. The ability of the 1,4-dihydropyridine amphiphiles to self-assemble, to bind pDNA and to transfer it into the cells as well as the cytotoxicity of 1,4-DHP amphiphile-pDNA complexes was studied.
DOI: 10.1039/C3NJ00272A
Hipersaite: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/NJ/c3nj00272a#!divAbstract 
Atsauce Pajuste, K., Hyvonen, Z., Petricenko, O., Kaldre, D., Rucins, M., Cekavicus, B., Ose, V., Skrivele, B., Gosteva, M., Morin-Picardat, E., Plotniece, M., Sobolev, A., Duburs, G., Ruponen, M., Plotniece, A. Gene Delivery Agents Possessing Antiradical Activity: Self-Assembling Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives. New Journal of Chemistry, 2013, Vol. 37, No. 10, 3062.-3075.lpp. ISSN 1144-0546. e-ISSN 1369-9261. Pieejams: doi:10.1039/C3NJ00272A
ID 16636