Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Method for the Preparation of 4-Aryl-3-Pyrrolin-2-Ones and Their 5-Bromo Derivatives

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Method for the Preparation of 4-Aryl-3-Pyrrolin-2-Ones and Their 5-Bromo Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori M. Vorona
N. Orlova
E. Kuzņecovs
S. Vikainis
Edvards Liepiņš
Sergejs Beļakovs
Anatolijs Mišņovs
G. Veinbergs
Atslēgas vārdi 1-acetyl-5-bromo-4-phenyl-3-pyrrolin-2-one; 1-acetyl-4-phenyl-2-pyrrolidone; 1-acetyl-4-phenyl- 3-pyrrolin-2-one; phenibut; allylic bromination; dehydrobromination; radical bromination
Anotācija An effective method for the conversion of 1-acetyl-4-phenyl-2-pyrrolidone into 1-acetyl-4-phenyl-3-pyrrolin-2-one by bromination–dehydrobromination with N-bromosuccinimide, catalyzed by azo-bisisobutyronitrile or by UV irradiation is developed. The method was extended to the 1-acetyl-4-phenyl-3-pyrrolin-2-one structural analogs. An employment of an excess of N-bromosuccinimide under given reaction conditions leads to the bromination of 1-acetyl-4-phenyl-3-pyrrolin-2-one and its structural analogs at position 5.
DOI: 10.1007/s10593-013-1352-8
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007/s10593-013-1352-8 
Atsauce Vorona, M., Orlova, N., Kuzņecovs, E., Vikainis, S., Liepiņš, E., Beļakovs, S., Mišņovs, A., Veinbergs, G. Method for the Preparation of 4-Aryl-3-Pyrrolin-2-Ones and Their 5-Bromo Derivatives. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2013, Vol.49, Iss.8, 1118.-1127.lpp. ISSN 0009-3122. e-ISSN 1573-8353. Pieejams: doi:10.1007/s10593-013-1352-8
ID 17151