Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Edvards Liepiņš
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1H and 13C NMR Analysis of Vegetable Oils = Augu eļļas analīze izmantojot 1H un 13C KMR metodes Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Marina Petrova, Edvards Liepiņš
1H NMR Spectral Analysis of Gasolines with Various Content of Octane Numbers = 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Valdis Kampars
1H, 13C and 15N Chemical Shifts and H/D NMR Isotope Effects in Compounds with Strong Intramolecular NH...O=C Hydrogen Bond Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Marina Petrova, Ruslans Muhamadejevs, Andris Strakovs, Jānis Pauliņš, Inta Strakova, Edvards Liepiņš
A Novel Anti-Inflammatory Compound, Artonkin-4'-O-glucoside, from the Leaves of Artocarpus Tonkiensis Supresses Experimentally Induced Arthritis Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2009 D.T.N. Dang, E. Eriste, Edvards Liepiņš, T.T. Trinh, H. Erlandsson-Harris, R. Sillard, P. Larsson
A Novel Zinc-Binding Fold in the Helicase Intreraction Domain of Bacillus Subtilis Dnai Helicase Loader Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Karin Loscha, Kristaps Jaudzems, Charikleia Ioannou, Xun-Cheng Su, Flynn R. Hill, Gottfried Otting, Nicholas Dixon, Edvards Liepiņš
Analysis of Conformational Preferences of Triazole Containing Carbopeptoids Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Vitālijs Rjabovs, Diāna Zeļencova, Alison A. Edwards, Edvards Liepiņš, Māris Turks
Asymmetric Synthesis of 1,3-Diamines by Diastereoselective Reduction of Enantiopure N-tert-Butanesulfinylketimines: Unusual Directing Effects of the Ortho-Substituent Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2010 Marina Martjuga, Dmitrijs Šabašovs, Sergejs Beļakovs, Edvards Liepiņš, Edgars Sūna
Asymmetric Synthesis of 1,3-Diamines.II: Diastereoselective Reduction of Atropisomeric N-tert-Butanesulfinylketimines" Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Marina Martjuga, Sergejs Beļakovs, Edvards Liepiņš, Edgars Sūna
Carbohydrates, Amides, and Triazoles: оn the Way to Foldamers Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Vitālijs Rjabovs, Diāna Zeļencova, Edvards Liepiņš, Māris Turks
Catalytic Etherification of Glycerol with Alcohols Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Modris Jānis Roze, Valdis Kampars, Kristīne Teivena, Rūta Kampare, Edvards Liepiņš
Atrasti 68 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
NMR Studies of Protein Structure, Function and Ligand Interactions 2011 Kristaps Jaudzems
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai Organiskā ķīmija 04055 Valdis Kampars