Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Viesturs Lūsis
Struktūrvienība (14821) Ķīmijas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Viesturs.Lusis@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Conjugate Addition of Aryl Nucleophiles to α,β-Unsaturated Cinnamic Acid Derivatives Containing Evans Type Chiral Auxiliaries Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Zigmārs Leitis, Viesturs Lūsis
Electron Transfer Reactions in Chemistry of Di- and Tetrahydropyridines Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2013 B. Turovska, I. Goba, A. Lielpetere, I. Turovskis, Viesturs Lūsis, Dz. Muceniece, J. Stradiņš
Photoinduced 1,2,3,4-Tetrahydropyridine Ring Conversions Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2015 Baiba Turovska, H. Lund, Viesturs Lūsis, A. Lielpetere, Edvards Liepiņš, Sergejs Beļakovs, I. Goba, J. Stradiņš
Preparation of 6-Unsubstituted 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones and 2-(Arylamino)pyrimidines Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2013 S. Terentjeva, D. Muceniece, Viesturs Lūsis
Process-Related Impurities of Pazopanib Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2019 Svetlana Terentjeva, Dzintra Muceniece, Viesturs Lūsis
Synthesis and Reactions of Methyl 8-Aryl-6-Methyl-9-Oxo-8,9-Dihydro-5H-Dibenzo[4,5:6,7]Cyclohepta[1,2-B]Pyridine-7-Carboxylates Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 O. Kodoliņš, Viesturs Lūsis, D. Muceniece
Synthesis of 2-Arylaminopyrimidines from 1,4,6-Trisubstituted Pyrimidine-2(1H)-Thiones Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2013 D. Muceniece, O. Kodoliņš, Viesturs Lūsis
Synthesis of 6-Perfluoroalkyl Analogues of Imatinib Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 S. Terentjeva, D. Muceniece, Viesturs Lūsis
Synthesis of 6-T Rifluoromethyl Derivatives of 2-Arylamino-4-(Pyridin-3-Yl) Pyrimidines Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 S. Terentjeva, S. Muceniece, Viesturs Lūsis
Synthesis of Novel 3-Substituted Benzamides Related to Imatinib Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Svetlana Terentjeva, Dzintra Muceniece, Jekaterina Petushkova, Viesturs Lūsis
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē 2019 Zigmārs Leitis
Atrasts viens ieraksts.