Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Electron Transfer Reactions in Chemistry of Di- and Tetrahydropyridines

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Electron Transfer Reactions in Chemistry of Di- and Tetrahydropyridines
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori B. Turovska
I. Goba
A. Lielpetere
I. Turovskis
Viesturs Lūsis
Dz. Muceniece
J. Stradiņš
Atslēgas vārdi 1,2,3,4-tetrahydropyridine; 1,4-dihydropyridine; charge transfer mediator; electrooxidation; indirect oxidation
Anotācija The mechanism of the electrochemical oxidation of 1,2,3,4-tetrahydropyridines in acetonitrile has been studied. A single reversible one-electron oxidation is registered in the accessible voltage range. The reversibility of the process of tetrahydropyridines is sensitive to the traces of oxygen in solution. The electrochemically generated radical cation of tetrahydropyridine may act as a mediator in an indirect oxidation of dihydropyridines if the difference in oxidation potentials between two compounds is less than 200 mV. During the indirect oxidation of 2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester to 3,5-bis(ethoxycarbonyl)-2,4,6-trimethylpyridinium perchlorate, some of the starting tetrahydropyridine is protonated thus making it anodically inactive.
Atsauce Turovska, B., Goba, I., Lielpetere, A., Turovskis, I., Lūsis, V., Muceniece, D., Stradiņš, J. Electron Transfer Reactions in Chemistry of Di- and Tetrahydropyridines. Химия гетероциклических соединений, 2013, No. 11, 1770.-1782.lpp. ISSN 0132-6244.
ID 19646