Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Preparation and Characterization of Selenopheno[2

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Preparation and Characterization of Selenopheno[2,3-b]pyridine N-oxides
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori P. Arsenyan
J. Vasiljeva
Sergejs Beļakovs
M. Petrova
Edvards Liepiņš
Atslēgas vārdi selenopheno[2,3-b]pyridine N-oxides
Anotācija Treatment of 3-alkynylpyridine N-oxides with SeBr4 affords 2-R-3-bromoselenopheno[2,3-b]pyridine N-oxides, whose structures were confirmed by 1H, 13C, 77Se and 15N NMR spectroscopy and X-ray diffraction.
DOI: 10.1016/j.mencom.2016.07.017
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959943616300591 
Atsauce Arsenyan, P., Vasiljeva, J., Beļakovs, S., Petrova, M., Liepiņš, E. Preparation and Characterization of Selenopheno[2,3-b]pyridine N-oxides. Mendeleev Communications, 2016, Vol.26, No.4, 317.-319.lpp. ISSN 0959-9436. Pieejams: doi:10.1016/j.mencom.2016.07.017
ID 23309