Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3D Model of the Human Mandible and Dentition System

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 3D Model of the Human Mandible and Dentition System
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 3
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.6. Medicīniskā inženierija
Autori Ivars Knēts
Jānis Laizāns
Andris Bigestāns
John Middleton
Modris Dobelis
Visvaldis Vītiņš
Atslēgas vārdi Mandible, Finite Element Analysis, Meshing, 3D Modelling
Anotācija The aim of this work was to create a detailed human mandibular and dentition model. The model was digitally reconstructed from a case study of a mechanically sectioned representative of a dry human mandible with teeth. The reasonable discretisation level of the 3D model was established with respect to both the current desktop PC computing capabilities and the complexity of particular problem solved during computer simulations.
Atsauce Knēts, I., Laizāns, J., Bigestāns, A., Middleton, J., Dobelis, M., Vītiņš, V. 3D Model of the Human Mandible and Dentition System. No: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 3. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 2001. 643.-648.lpp. ISBN 978-90-5699-321-4.
ID 17721