Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds John Middleton

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
3D Model of the Human Mandible and Dentition System Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2001 Ivars Knēts, Jānis Laizāns, Andris Bigestāns, John Middleton, Modris Dobelis, Visvaldis Vītiņš
A Transversally Isotropic Hyperelastic Constitutive Model of the PDL. Analytical and Computational Aspects Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2003 Ivars Knēts, Modris Dobelis, Jānis Laizāns, John Middleton, Georges Limbert
FEM Stress Analysis of Fractured Mandible Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2001 Visvaldis Vītiņš, Ivars Knēts, Modris Dobelis, Jānis Laizāns, John Middleton, Andris Bigestāns
Flexural and Creep Properties of Human Jaw Compact Bone for FEA Studies Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2003 Visvaldis Vītiņš, Ivars Knēts, Modris Dobelis, John Middleton, Georges Limbert
Stress Analysis in the Human Mandible During Simulated Tooth Clenching Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2001 Ivars Knēts, Jānis Laizāns, Modris Dobelis, Andris Bigestāns, John Middleton, Visvaldis Vītiņš
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.