Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Data Modelling Solution for Reflective ePortfolio System

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Data Modelling Solution for Reflective ePortfolio System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Gorbunovs
Dainis Gorbunovs
Atis Kapenieks
Atslēgas vārdi Assessment, Data model, ePortfolio system, Reflection.
Anotācija An importance of creating of efficacious information systems, which would enhance learning outcomes, leads to development of appropriate models. Modelling process with further validation and verification of developed information system or technological solution is essential. This paper displays the considerations and efforts made to work out such model in a form of reflection stimulating and learning outcomes enhancing ePortfolio information system. The authors introduce architecture of developed system from a view of used technologies, system’s algorithmic model and data model, as well its approbation results in Living Lab.
Atsauce Gorbunovs, A., Gorbunovs, D., Kapenieks, A. Data Modelling Solution for Reflective ePortfolio System. No: Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", Latvija, Rezekne, 23.-24. maijs, 2014. Rezekne: RA, 2014, 312.-321.lpp. ISBN 978-9984-44-143-6. ISSN 1691-5887.
ID 18258