Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Atis Kapenieks
Struktūrvienība (23041) Tālmācības studiju centrs
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts atis.kapenieks@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
"eBig3": A New Triple Screen Approach for the Next Generation of Lifelong Learning Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Jānis Kapenieks, Ginta Majore, Merija Jirgensons, Aiga Ozoliņa, Baldūrs Apinis, Ieva Vītoliņa, Aleksandrs Gorbunovs, Ieva Grada, Jānis Kapenieks, Rūdolfs Gulbis, Mārīte Treijere, Ilmārs Slaidiņš, Guna Jākobsone-Šnepste, Sandra Gibže, Kristaps Kapenieks, Dzintars Tomsons, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Jānis Letinslis, Sarma Cakula, Antra Balode, Teodors Blija, Rytis Vilkonis, Gytis Cibulskis, Danguole Rutkauskiene
A Massive Open Online Course about Particle Accelerators Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Nicolas Delerue, Elias Metral, Atis Kapenieks, Toms Torims
A New Approach of E-Learning Solutions for Emprowement of People in Regional Development Context Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2005 Ginta Majore, Ilmārs Slaidiņš, Atis Kapenieks
Actual Demands Based Knowledge Intensive Technological Model for Life Long Learning Development in Vidzeme Region Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Kaspars Osis, Sarma Cakula, Atis Kapenieks
Actualities of Balance Diagnostics System Model Development for Persons with Disabilities Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Aleksandrs Gorbunovs, Bruno Žuga, Jānis Kapenieks, Atis Kapenieks, Rūdolfs Gulbis, Žanis Timšāns
Advancement of E-Portfolio System to Improve Competence Levels Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Ieva Grada
Advances of eBig3 Course Implementation and a Vision on the ePortfolio System Possible Integration Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Kristaps Kapenieks, Guna Jākobsone-Šnepste
An E-Ecosystem Driven Next Generation Life Long Learning Approach Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Ginta Majore, Merija Jirgensons
An Effect of ePortfolio System on Competence Improvement at the Different Stages of the Course Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks
An E-Learning Framework for Human Resources Development Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis, Aiga Ozoliņa, Atis Kapenieks, Merija Jirgensons
Atrasti 77 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Cilvēka posturālā līdzsvara spēju novērtēšanas prototips, testēšanas metodika un datu apstrādes programma Aleksandrs Gorbunovs, Žanis Timšāns, Atis Kapenieks, Rūdolfs Gulbis
Viedtālruņu lietotņu izstrāde Jānis Kapenieks, Atis Kapenieks
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai 2014 Aleksandrs Gorbunovs
Informācijas tehnoloģiju ekosistēmas modelis tālākizglītības procesa atbalstam 2013 Ginta Majore
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Acu sekošanas sistēmu un iegūto datu pielietojumi studējošo uzvedības trajektoriju modeļa izstrādē Informācijas tehnoloģijas 23041 Atis Kapenieks
Adaptīva mācību ekosistēma (PLA vai ALE) E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 23041 Atis Kapenieks
AREUS - Automatizācija un Robotika Ilgtspējīgai Eiropas ražošanai Enerģētika 11103 Ansis Avotiņš
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA Izglītība 13041 Atis Kapenieks
eBig3_Synergatic approach with eLearning, TV and mobile technologies to promote new business developments Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju programmām Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
E-studiju tehnoloģiju pētījumi "spaced learning" situācijās E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 23041 Jānis Kapenieks
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (34-23000-RSFF.ETHZF) 23000 Marina Platonova
E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu sistēmās (ETM) Uzņēmējdarbības veicināšana 13041 Guna Jākobsone-Šnepste
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT (Projekta partneris Nr.7) Informācijas tehnoloģijas 04010 Rita Rimša
Interaktīvi īpaši ērti e-kurai digitālās plaisas mazināšanai Citi, IZM-RTU 13041 Atis Kapenieks
Interaktīvu pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas lietojumiem izglītībā Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm; numurs 2017-1-EE01-KA203-034905 E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 23041 Dace Ratniece
Jauni lietotāju uzvedības interpretācijas algoritmi radikālai zināšanu pārneses uzlabošanai eEkosistēmā (JAUZI) Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
Jaunu prototipu, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) sociālajā rehabilitācijā izstrāde, aprobācija un ieviešana jaunu pakalpojumu sniegšanai” E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 23041 Atis Kapenieks
KALEIDOSCOPE, Ekselences pētījumu tīkls KALEIDOSCOPE ? Koncepcijas un metodes rītdienas mācību metožu pētīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
Mājražotāju prasmju pilnveide siera ražošanā - teorija un prakse ar digitālo tehnoloģiju atbalstu Telekomunikācijas 23041 Dace Ratniece
Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai Materiālu tehnoloģija 04010 Inga Raginska
Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem Informācijas tehnoloģijas 12100 Jānis Grabis
Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstošo multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS) Izglītība 13041 Atis Kapenieks
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība Citi 04000 Gatis Bažbauers
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība RTU pētniecības 06B02 Arta Čakša-Lapsiņa
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās RTU pētniecības 04000 Tālis Juhna
Salīdzinošs pētījums:Ilgtspējīgas attīstības apmācība Norvēģijā un Latvijā Izglītība 13041 Atis Kapenieks
SCORM savietojamu mācību objektu izstrādes pētījumi lietošanai DVB-T/MHP platformā Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
STEP-UP - Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning Būvniecība un arhitektūra 20300 Anatolijs Borodiņecs
Tālmācības studiju centrs (34-23041-F1927.6) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-L7010.23041) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-L8051) Citi 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-L8157) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-L8300) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-N7047.3) Citi 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-N7047.3.1) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-PL2671.1) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (34-23041-W2602.3) 23041 Atis Kapenieks
Tālmācības studiju centrs (61-23041-L7010.23041) 23041 Atis Kapenieks
Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām - TELECI Informācijas tehnoloģijas 23041 Atis Kapenieks
Trifeļu sēņu izpēte un zemnieku un universitāšu sadarbības tīkla veidošana Uzņēmējdarbības veicināšana 13041 Atis Kapenieks